Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia wsi Złotowo gmina Stare Pole w sprawie określenia zasad szacunku gruntów, zebranie życzeń od uczestników scalenia, zapoznanie się z projektem klasyfikacji gruntów oraz zmiany odcinka drogi przewidzianej do modernizacji w ramach scalenia gruntów

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 3 ust.1, art.11 ust.1 i 2, art.13 ust.1-4 oraz art.31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 908 oraz z 2019 r. poz. 861)

Starosta Malborski zawiadamia,

że w dniu 04 września 2020 roku o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Złotowie, odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Złotowo, gmina Stare Pole powiat malborski.

Celem zebrania będzie:

 1. określenie, w drodze uchwały, zasad szacunku gruntów uczestników scalenia zgodnie z art. 11 ust.1 przywołanej na wstępie ustawy;
 2. zbieranie „życzeń” od uczestników scalenia co do lokalizacji nowo wydzielonych gruntów w projekcie scalenia gruntów;
 3. omówienie możliwości zmiany przebiegu drogi transportu rolnego przewidzianej do modernizacji w zagospodarowaniu poscaleniowym;
 4. zapoznanie z projektem klasyfikacji gruntów.

 

W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie ustala się drugi termin zebrania na dzień 04 września 2020 roku o godz. 11.20 w świetlicy wiejskiej w Złotowie.

Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów:

 1. Zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych uczestnicy scalenia wyrażają w formie uchwały.
 2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 1, są podejmowane na zebraniu zwołanym przez starostę. Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności, co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.
 3. Każdemu uczestnikowi postępowania scaleniowego przysługuje jeden głos.
 4. W razie niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, starosta, po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń, zasięgnięciu opinii rzeczoznawców oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian, akceptuje szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych w drodze postanowienia; przepis art. 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Na postanowienie służy zażalenie.

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 i 695) wywieszenie, na okres 14 dni, niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń we wsi Złotowo, w Urzędzie Gminy Stare Pole, w Starostwie Powiatowym w Malborku oraz w BIP Powiatu Malborskiego i Gminy Stare Pole, uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego po upływie tego terminu.

Z uwagi na wagę tematu oraz obowiązujące zasady głosowania proszę uczestników scalenia o niezawodny udział w zebraniu.
Ze względu na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) wszyscy uczestnicy zebrania zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego.

 

Otrzymują:
 1. Sołtys wsi Złotowo – w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni;
 2. Wójt Gminy Stare Pole - w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń i zamieszczenia w BIP Gminy Stare Pole na okres 14 dni;
 3. Starostwo Powiatowe w Malborku - w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń i zamieszczenia w BIP Powiatu Malborskiego na okres 14 dni;
 4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, OT w Pruszczu Gdańskim;
 5. Pomorska Izba Rolnicza, Biuro Terenowe w Pruszczu Gdańskim;
 6. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Zarząd Zlewni w Elblągu, Nadzór Wodny w Elblągu;
 7. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku;
 8. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Rojek 19-08-2020 08:29:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Dominik 19-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Rojek 19-08-2020 08:35:12