Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach obrębu Złotowo, gmina Stare Pole, powiat malborski.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4, art. 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn.zm.) oraz §4 ust. 3 i §6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246)

Starosta Malborski zawiadamia:

 1. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach obrębu Złotowo, gmina Stare Pole, powiat malborski (zgodnie z §3, §4 pkt 3 ww. rozporządzenia). Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się w związku z postępowaniem scaleniowym wszczętym postanowieniem Starosty Malborskiego nr GN.6641.2.2017.AP z dnia 20.10.2017 r. oraz postanowieniem zmieniającym nr GN.6641.2.2019.AP z dnia 19.09.2019 r.
  1. Do przeprowadzenia czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów wymienionych w §5 ust. 1 pkt 1-3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z art. 7d ust. 1 lit a, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z §5 ust. 2 ww. rozporządzenia, Starosta Malborski upoważnia klasyfikatora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku mgr inż. Marcina Ładę.
  2. Czynności klasyfikacyjne w terenie zostaną przeprowadzone w dniach:
   od 08 do 10 czerwca 2020 roku oraz
   od 15 do 24 czerwca 2020 roku.
  3. Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczynać się będą o godzinie 9:30 w miejscowości Złotowo przed budynkiem świetlicy wiejskiej, a kończyć o godzinie 14:00.
   Zgodnie z §7 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia czynności klasyfikacyjne w terenie klasyfikator przeprowadza w obecności właściciela. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych.
 2. o wyłożeniu projektu ustalenia klasyfikacji do publicznego wglądu na okres 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, w pokoju nr 3, w dniach od 13 lipca do 27 lipca 2020 roku w godzinach pracy Urzędu, zgodnie z §9 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów mogą być zgłaszane w okresie jego wyłożenia.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 41 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 Kpa doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (§2).

Otrzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją poprzez wywieszenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń we wsi Złotowo oraz na tablicy ogłoszeń w lokalu i w BIP Urzędu Gminy w Starym Polu i Starostwa Powiatowym w Malborku.
 2. Wójt Gminy Stare Pole – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
 3. Sołtys wsi Złotowo – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń – x3 egz.
 4. Starostwo Powiatowe w Malborku – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
 5. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.
 6. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 13-05-2020 14:54:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Negowska 12-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 13-05-2020 14:55:40