Obwieszczenie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z otworów czwartorzędowych