Zawiadomienie dotyczące obręb 7 działki nr 237 i 238/1 Kw GD1M/00004685/2 własność Kuzikowska Jadwiga