Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 12.06.2018r. godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję

XXXI Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 12 czerwca (wtorek) 2018r. o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uroczyste wręczenie Nagród Starosty dla Najlepszych Absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski.

 3. Stwierdzenie prawomocności.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie Protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.

 6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017r. oraz uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2017 rok:

 1. projekt uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok- referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 2. Uchwała Nr 101/p119/R/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 3. Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w 2017 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 4. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 5. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2018r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2017 rok - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 6. Uchwała Nr 160/p119/A/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 29 maja 2018r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 7. projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 8. dyskusja.

 9. głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok.

 10. głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2017 rok.

 1. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 2. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 3. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 4. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Gminie Malbork - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 5. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 6. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno pedagogicznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Malborski oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej od granicy administracyjnej Miasta Nowy Staw do granicy powiatu tczewskiego przez miejscowości Trępnowy oraz Lichnowy - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Malborskiego w 2018 roku - Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

 9. Podjęcie oświadczenia rady powiatu w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego finansowania zespołów ratownictwa medycznego w powiatach malborskim oraz nowodworskim - Piotr Szwedowski, etatowy członek Zarządu.

 10. Podjęcie oświadczenia rady powiatu w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie decyzji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. o zakończeniu współpracy i wycofania się ze sponsoringu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Pomezania Malbork - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 11. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w ZSP Nr 3 w Malborku w zakresie odpłatnej działalności placówki w dniu 24 kwietnia 2018r. - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski i oświadczenia.

 14. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie - Sesja XXXI - 12-06-2018 godz 13-00.pdf (PDF, 52KB) 2018-06-06 08:12:59 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 06-06-2018 08:12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 06-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 06-06-2018 08:14:25