Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
20.07.2018 godz. 14:15 Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2018-07-13 10:03:47
Konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki w Malborku, ul. Jagiellońska 94 2018-07-10 08:38:08
10.07.2018 godz. 12:30 Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2018-07-03 14:54:14
10.07.2018 godz. 12:30 Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2018-07-03 14:52:00
10.07.2018 godz. 12:00 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - dokument stracił ważność 2018-07-03 14:50:00
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (2 stanowiska) 2018-06-29 08:24:39
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (1) 2018-06-29 08:19:54
28.06.2018 godz. 14:30 Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2018-06-26 14:01:48
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 2018-06-15 11:15:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obr. Lipinka 2018-06-13 07:23:25
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 2018-06-08 13:17:54
12.06.2018 godz. 12:45 - Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Komunikacji i Transportu - dokument stracił ważność 2018-06-05 14:53:44
11.06.2018 godz. 14:00 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - dokument stracił ważność 2018-06-05 14:51:25
11.06.2018 godz. 13:00 Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2018-06-05 14:49:16
12.06.2018 godz. 11:45 Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2018-06-05 14:46:41
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obr. Stare Pole 2018-05-29 10:37:45
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 2018-05-24 16:27:27
24.05.2018 godz. 14:30 - wspólne posiedzenie Komisji Stałych - dokument stracił ważność 2018-05-16 14:50:11
24.05.2018 - Komisja Rewizyjna - dokument stracił ważność 2018-05-16 14:46:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2018-05-04 13:17:20
Wystąpienia pokontrolne z roku 2018 2018-04-27 12:25:58
Konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku 2018-04-26 13:31:43
Nabór na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku 2018-04-26 13:26:32
HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI 2018-04-25 09:53:00
Decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane 2018-04-20 13:35:11
INFORMACJA O ZAGROŻENIU POŻAROWYM W LASACH PAŃSTWOWYCH 2018-04-20 13:21:03
24.04.2018 godz. 13:00 - Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Komunikacji i Transportu - dokument stracił ważność 2018-04-18 14:49:05
23.04.2018 godz. 14:00 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - dokument stracił ważność 2018-04-18 14:45:40
25.04.2018 godz. 12:00 Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2018-04-18 14:43:18
24.04.2018 godz. 13:30 - Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2018-04-18 14:40:57
Nabór na stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2018-04-10 14:14:32
13.04.2018 godz. 14:15 - Komisja Rewizyjna - dokument stracił ważność 2018-04-10 07:59:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zmiana pozwolenia zintegrowanego -KSC SA Cukrownia Malbork 2018-04-09 13:49:01
Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku 2018-04-05 12:24:37
Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku 2018-04-05 12:21:31
Konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku 2018-04-05 12:17:56
Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 2018-04-05 12:11:37
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Polityki Społecznej - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2018-03-26 14:13:47
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2018-03-26 13:06:37
28.03.2018 godz. 12:00 Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2018-03-21 12:43:52
27.03.2018 godz. 13:30 - Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2018-03-20 12:05:23
27.03.2018 godz. 11:00 - Komisja Rewizyjna - dokument stracił ważność 2018-03-20 08:54:34
26.03.2018 godz. 11:30 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - dokument stracił ważność 2018-03-19 13:37:35
23.03.2018 godz. 13:30 - Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Komunikacji i Transportu - dokument stracił ważność 2018-03-16 09:29:15
Informacja o obowiązkach i sankcjach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 2018-03-13 10:38:15
Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu malborskiego za 2017r. 2018-03-02 09:45:34
Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 2018-03-01 12:03:19
Ogłoszenie o udzielonych dotacjach na rok 2018 2018-02-22 10:07:57
Ogłoszenie o udzielonych dotacjach na rok 2018 2018-02-21 13:55:17
27.02.2018 godz. 13:30 - Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2018-02-21 13:48:29
Utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 2018-02-19 12:45:11
Ogoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym 2018-02-16 08:56:00
20.02.2018 godz. 11:00 - Komisja Rewizyjna - dokument stracił ważność 2018-02-15 11:32:47
Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w roku 2018 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne, dotyczy szkół i placówek dotowanych przez Starostwo Powiatowe w Malborku - I AKTUALIZACJA DOTACJI 2018-02-05 11:41:00
06.02.2018 godz. 12:30 Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2018-01-31 13:45:18
06-02-2018 godz. 12:15 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - dokument stracił ważność 2018-01-31 13:42:38
26.01.2018 godz. 13:30 - Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2018-01-23 13:36:17
Usuwanie i holowanie pojazdów / 2018r. 2018-01-04 11:27:44
Budżet powiatu na 2018 rok 2018-01-03 11:09:41
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 za lata 2015-2016 2018-01-02 14:35:59
27-12-2017 godz. 14:00 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - dokument stracił ważność 2017-12-20 11:51:03
27.12.2017 godz. 14:15 Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2017-12-20 11:48:21
Zaproszenie do zgłaszania się do komisji konkursowych na rok 2018 2017-12-15 13:26:23
15.12.2017 godz. 14:30 - Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Komunikacji i Transportu - dokument stracił ważność 2017-12-13 09:36:41
19.12.2017 godz. 13:30 - Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2017-12-13 09:33:07
Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia znajdującego się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Malborku 2017-12-06 15:24:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-12-01 09:10:09
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2017-11-30 14:22:06
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2017-11-24 11:52:03
Wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-11-24 08:51:54
24.11.2017 godz. 14:00 - Komisja Wspólna (Bezpieczeństwa, Prorodzinna, Budżetu, Edukacji) - dokument stracił ważność 2017-11-17 13:47:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OS.6341.35.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego budowę przepustu w miejsce rozbieranego mostu nad Kanałem Świerkowskim w ciągu drogi krajowej nr 55 w miejscowości Chlebówka. 2017-11-16 08:11:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OS.6341.32.2017.PJ w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Malborskiego nr OS.6341.4.2014.4 2017-11-16 08:03:23
21.11.2017 godz. 14:00 - Komisja Rewizyjna - dokument stracił ważność 2017-11-13 13:16:51
14.11.2017 godz. 14:30 - Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2017-11-09 11:03:31
16.11.2017 godz. 11:30 Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2017-11-09 11:00:50
14-11-2017 godz. 13:00 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - dokument stracił ważność 2017-11-09 10:57:47
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2017-11-07 13:58:35
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2017-11-07 13:56:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-10-20 07:33:33
25.10.2017 godz. 14:30 - Komisja Wspólna (Bezpieczeństwa, Prorodzinna) - dokument stracił ważność 2017-10-18 12:35:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OS.6341.31.2017.PJ w sprawie odprowadzania ścieków do rzek Święta i Mała święta oraz przebudowy obudów wylotów. 2017-10-10 14:22:10
Zawiadomienie o wszęciu postępowania nr OS.6341.30.2017 w sprawie zmiany decyzji Starosty Malborskiego nr OS.6341.17.2015.PSK z dnia 08.09.2015 r. 2017-10-10 14:18:07
Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania OS.6341.29.2017.PJ w sprawie zmiany decyzji Starosty Malborskiego nr OS 6341.42.2012.6 z dnia 06.12.2012 r. 2017-10-10 14:16:01
Szkolenie dla organizacji pozarządowych 2017-10-03 10:59:13
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.26.2017.PJ w sprawie legalizacji zamiany rowów szczegółowych na rurociągi drenarskie na działkach nr 28/106, nr 9/3, nr 12, nr 14, nr 31, nr 32, nr 9/4, obręb Kaczynos Kolonia, gmina Stare Pole oraz na działkach nr 5/1, nr 6/1, nr 7, nr 57/8, obręb Kaczynos, gmina Stare Pole. 2017-09-25 14:33:15
Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 2017-09-25 13:21:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.27.2017.PJ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rz. Fiszewki i kanału Przekop rz. Fiszewki kanalizacją sanitarną w gminie Stare Pole. 2017-09-21 09:13:39
26.09.2017 godz. 12:00 Komisja Rewizyjna - dokument stracił ważność 2017-09-19 14:50:32
21.09.2017 godz. 12:30 Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2017-09-19 14:47:25
19.09.2017 godz. 13:30 - Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Komunikacji i Transportu - dokument stracił ważność 2017-09-13 08:39:17
28-08-2017 godz. 13:30 - Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2017-08-24 08:14:11
30-08-2017 godz. 12:00 - Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2017-08-24 08:00:15
28-08-2017 godz. 12:30 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - dokument stracił ważność 2017-08-24 07:56:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.21.2017.PJ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia - przepustu na rowie melioracji szczegółowych - dz. nr 16/2, obr.Lisewo, gm. Lichnowy.pdf 2017-08-08 10:30:56
Wystąpienia pokontrolne z roku 2017 2017-08-08 09:21:22
KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY 2017-07-31 15:18:31
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku -INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2017-07-20 12:59:35
28-18 - Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2017-07-14 09:52:03
28-17 - Ogłoszenie o V przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2017-07-14 09:50:11
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OS.6341.19.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Lipince, gm. Nowy Staw do Kanału Panieńskiego. 2017-07-13 10:49:51
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OS.6341.18.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę i przebudowę urządzeń melioracji szczegółowych na dz. nr 97/1, obręb Klecie w gminie Stare Pole 2017-07-13 10:44:31
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla łącznej liczby 38 wychowanków na podstawie art. 190, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2017-07-06 07:57:56
Konkurs na 1 wolne stanowisko Głównego Księgowego w SOSW w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2017-07-04 07:39:25
03.07.2017 godz. 13:30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie w I Liceum Ogólnokształcącym - ZMIANA TERMINU - dokument stracił ważność 2017-06-27 09:18:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.14.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z myjni samochodowej przy ul. Kopernika 22 (teren stacji benzynowej Statoil) do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów. 2017-06-16 08:23:05
12-06-2017 godz. 12:00 - Komisja Rewizyjna - dokument stracił ważność 2017-06-08 13:58:47
12-06-2017 godz. 12:00 - Komisja BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, KOMUNIKACJI I TRANSPORTU - dokument stracił ważność 2017-06-06 08:51:07
09-06-2017 godz. 13:00 - Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - dokument stracił ważność 2017-06-06 08:44:01
12-06-2017 godz. 11:40 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - dokument stracił ważność 2017-06-06 08:41:21
12-06-2017 godz. 12:15 - Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2017-06-06 08:38:27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6222.3.2017.JP w sprawie wydania tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o. 2017-06-02 13:47:16
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OS.6341.15.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych do Młynówki Malborskiej z terenu przedsiębiorstwa Malnaft w Malborku 2017-05-30 15:21:32
ZMIANA TERMINU! - 29-05-2017 godz 13:00 - Zawiadomienie - Komisja Polityki Prorodzinnej - dokument stracił ważność 2017-05-24 10:52:55
ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM W MALBORKU, UL. JAGIELLOŃSKA 79/82 2017-05-18 14:38:33
ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU, PL. G. NARUTOWICZA 14 2017-05-18 14:37:34
23.05.2017 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej - po wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych - dokument stracił ważność 2017-05-18 14:15:56
23-05-2017 godz. 13:00 Komisje Stałe Rady Powiatu - dokument stracił ważność 2017-05-16 14:55:36
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OS.6341.13.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z myjni cystern w  Starym Polu do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów - Dz. nr 613/19, obr. Stare Pole, gmina Stare Pole 2017-05-12 13:51:54
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż Uchwałą Nr XXI/208/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. udziela się dotacji na rok 2017 z budżetu Powiatu Malborskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego, dla następujących podmiotów 2017-05-05 11:25:51
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 502 2017-04-28 07:25:14
28.04.2017 godz. 10:45 - Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2017-04-27 15:34:52
27.04.2017 godz. 11:00 - Komisja Gospodarki, Budżetu - dokument stracił ważność 2017-04-20 15:05:38
25.04.2017 godz. 12:30 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - dokument stracił ważność 2017-04-20 15:02:42
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji 2017-04-20 14:23:43
25.04.2017 godz. 14:00 - Komisja Rewizyjna - dokument stracił ważność 2017-04-20 14:18:11
Punkt Pomocy Prawnej - nieczynny 14 kwietnia oraz 2 maja 2017 roku. 2017-04-12 10:22:25
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną 2017-04-12 09:58:12
12.04.2017 godz. 13:30 - Komisja Polityki Prorodzinnej - dokument stracił ważność 2017-04-07 12:47:43
Zapytanie cenowe na zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem dla 40 osób - uczestników Targów Mazury Horeca Ostróda w dniach 25-26 kwietnia 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM 2017-03-28 15:14:02
Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza przetarg na wynajem pomieszczenia znajdującego się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Malborku przy Placu Słowiańskim 17 2017-03-23 14:01:43
Podinspektor w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2017-03-17 12:03:28
Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2017-03-10 14:37:26
Dnia 10 marca 2017 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie nieczynny - dokument stracił ważność 2017-03-08 13:54:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów szczegółowych RT3, RT4, RT5 i RT6 o łącznej długości 566 m na rurociągi drenarskie PCV perforowane o przekroju 12 - 20 cm w otulinie z włókna kokosowego wraz z wykonaniem 2 szt. wylotów drenarskich oraz 2 szt. studzienek drenarskich krytych z PCV 40 cm (działki nr 283 i 284/1, obręb Ząbrowo, gmina Stare Pole) 2017-02-22 14:41:31
Apel dotyczący wirusa ptasiej grypy 2017-02-17 14:12:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o łącznej nominalnej mocy kotłowni 56,4 MW położonej w Malborku przy ul. Piaskowej 1 2017-02-16 09:12:12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.18.2014.5 z dnia 14.05.2014 r. zmienionego decyzją nr OS.6341.12.2015.BZ z dnia 10.07.2015 r. na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego (zrzutów awaryjnych w czasie intensywnych opadów deszczu w ilości 5 zrzutów rocznie, maksymalnie do 10) komunalnej kanalizacji ogólnospławnej oraz infiltrujących wód gruntowych, zlokalizowanego przy przepompowni ścieków "Parkowa" w Malborku 2017-02-14 11:54:49
Analiza statystyczna OSK za rok 2016 2017-02-10 09:38:31
OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2017-02-10 08:14:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy - dz. 56_2 ob. Czerwone Stogi 2017-02-10 08:11:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zalegalizowania częściowej zamiany rowów szczegółowych na rurociągi drenarskie z PVC na działkach nr 316, 331/3, 355/2, 330, 358/2, obręb Ząbrowo, gmina Stare Pole 2017-02-08 08:15:29
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje o udzieleniu dotacji na rok 2017 2017-02-02 10:27:31
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Malborku" Zarząd Powiatu Malborskiego 2017-01-30 11:39:15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków typu BOSS zlokalizowanej w miejscowości Stare Pole, do ziemi-rowu melioracyjnego R-K 2017-01-27 09:20:36
Usuwanie drzew i krzewów - zmiany od 1 stycznia 2017 r. 2017-01-25 11:10:43
Budżet powiatu na 2017 rok 2017-01-09 11:47:10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu JNI 01026479 w miejscowości Pordenowo w ciągu drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy w km 7+654 na kanale Pordenowskim na przepust (działki nr 147 i 130/1, obręb Pordenowo, gmina Lichnowy) 2016-12-30 09:39:11
INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU przeprowadzonego w dniu 14.12.2016 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, położonej w obr. 13 miasta Malborka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 28/18 o pow. 0,0980 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1M/00066091/3. - dokument stracił ważność 2016-12-27 12:30:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 95/2, obręb Myszewo, gmina Nowy Staw, w ilości Qmax h = 18,0 m3/h, Qśr. d = 52,0 m3/d, Qmax r = 18 980 m3/rok 2016-12-08 09:42:15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 57/6, obręb Kończewice, gmina Miłoradz, w ilości Qmax h = 40,0 m3/h, Qśr. d = 600,0 m3/d, Qmax r = 108 000 m3/rok oraz wykonanie urządzenia wodnego - obudowy studni, służącego do poboru tych wód 2016-12-07 11:49:42
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2016-12-01 11:51:26
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2016-11-29 12:05:04
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2016-11-18 15:12:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych z terenu składowania i przeładunku złomu przy ul. Zamkowej 15 2016-11-17 13:08:26
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2016-11-17 12:03:22
Ogłoszenie o III Przetargu Ustnym Nieograniczonym 2016-11-02 09:20:27
IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2016-10-27 08:52:21
Inspektora do spraw Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2016-10-20 14:25:08
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2016-10-20 14:21:38
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2016-10-17 08:45:53
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2016-10-14 07:41:38
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2016-10-14 07:38:31
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego obejmującego część gruntów wsi Lichnówki Pierwsze 2016-10-12 12:37:46
Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2016-10-04 13:41:22
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2016-10-03 14:38:30
Informacja o wyniku II Przetargu przeprowadzonego w dniu 19.09.2016 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, położonej w obr. 13 miasta Malborka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 28/18 o pow. 0,0980 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1M/00066091/3 2016-09-27 09:11:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia Rzeki Wielka Święta (Tuga) w km 24+550 w Nowym Stawie 2016-09-19 14:24:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 169|1, obręb Stara Wisła, gmina Miłoradz, oraz wykonanie urządzenia wodnego - obudowy studni, służącego do poboru tych wód 2016-09-08 13:08:29
Informacja na temat funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych 2016-08-23 12:06:34
Wykaz rzeczy znalezionych 2016-08-23 12:04:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i budowę 2 zbiorników rozsączających ul. Drogowców Skarszewy 2016-08-19 11:10:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na budowę szczelnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych o pojemności użytkowej 7 700 m3 wraz z urządzeniami regulacyjnymi (dz. nr 255, obręb 15, Malbork), budowę wylotu Wy w prawej skarpie rzeki Nogat w km 16+415 (dz. nr 218, obręb 15, Malbork), odprowadzanie wód opadowych do rzeki Nogat poprzez projektowany wylot 2016-08-09 13:40:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (rowu R-P w km 0+460), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie stacji paliw LOTOS nr 303 przy ul. Wojska Polskiego w Malborku 2016-08-09 13:38:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych na ujęciu w miejscowości Myszewo 2016-08-08 12:54:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią kanalizacyjną i przyłączem wodociągowym Kanału Świerkowskiego w km 3+422 i 3+440 2016-08-08 12:53:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie stacji paliw LOTOS nr 359 przy Al. Rodła w Malborku 2016-07-28 10:57:42
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA 2016-07-13 14:17:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS.6341.10.2016.PSK z dnia 12.04.2016 r. na odprowadzanie betonowym wylotem fi400 do Kanału Panieńskiego w km 19+200 ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 685, zlokalizowanej na dz. nr 14/77, obręb Lipinka, gmina Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie 2016-07-13 13:07:59
Stanowisko Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie proponowanych zmian w wycenie procedur medycznych 2016-07-13 10:36:07
Informacja dot. opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku 2016-06-29 09:31:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych stanowiących obudowy studni nr 1 i nr 3, zlokalizowanych na terenie nieczynnego ujęcia wód podziemnych byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Malborku na dz. nr 149/27, obręb 8, Malbork 2016-06-29 08:41:12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Malborskiego nr OS 6341.31.2012.4 z dnia 08.08.2012 r. oraz wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności z istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie JW 1128 w Malborku 2016-06-29 08:39:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu w związku z zadaniem pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Malbork-Tragamin" Zadanie nr 2 w miejscowości Tragamin, gmina Malbork 2016-06-24 12:31:28
Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2016-06-16 12:26:54
Ogłoszenie - otwarty nabór na Partnera 2016-06-07 15:32:23
Anulowanie ogłoszenia 2016-06-07 15:29:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 2927G (działki nr 328, 329, 330, obręb Lasowice Wielkie, gmina Malbork) w związku z zadaniem p.n. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2927G od miejscowości Lasowice Wielkie do drogi gospodarstwa rolnego Lasowic Wielkich w pasie byłej kolejki wąskotorowej" 2016-06-06 12:43:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Tugi (Świętej) w km 22+160 2016-06-02 14:53:54
Tabelaryczne zestawienia naboru na partnera do współnego opracowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2016-05-30 14:25:34
Konkurs na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 2016-05-23 10:52:17
Informacja o wyniku przetargu z dnia 13 maja 2016 roku na sprzedaż działki 28/17 2016-05-23 10:49:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Kotarbińskiego 14, na działkach nr 6/14, 10/5, 11/1, obręb 16, Malbork 2016-05-20 13:13:54
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych 2016-05-20 08:21:14
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2016-05-18 08:08:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z samoobsługowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 52/3 i 254/1, obręb 6 Nowy Staw, przy ul. Mickiewicza 43 2016-05-13 11:43:19
Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku 2016-05-11 11:38:15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2 o głębokości 13,5 m zlokalizowanej na terenie ujęcia wód podziemnych Stowarzyszenia Ogrodowego "PEMAL" w Malborku 2016-05-06 10:48:56
Ogłaszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2016-05-05 08:32:52
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2016-04-29 13:52:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji tankowania pojazdów gazem LPG (działka nr 56, obręb Chlebówko, gmina Nowy Staw), do ziemi (rowu szczegółowego R-D13 w km 0+230, działki nr 56 i nr 57, obr. Chlebówko, gm. Nowy Staw) 2016-04-28 12:07:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie MZK w Malborku 2016-04-21 13:51:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu wielofunkcyjnego boiska sportowego, garaży OSP oraz terenów rekreacyjno - sportowych przy świetlicy wiejskiej w Lipince oraz na wykonanie wylotu tych wód do rowu szczegółowego 2016-04-21 13:47:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-20 07:35:38
Wystąpienia pokontrolne z roku 2016 2016-04-14 09:59:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 o głębokości 41 m zlokalizowanej na terenie ROD "Kolejarz" w Malborku na działce nr 35, obręb 9, Malbork 2016-04-12 13:29:33
Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 marca 6 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2016-04-07 09:26:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2016-03-25 08:37:12
Analiza statystyczna OSK za rok 2015 2016-03-21 14:17:09
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 2016-03-17 12:07:12
II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2016-03-10 08:25:44
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora do spraw Księgowości w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2016-03-09 15:37:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 24-02-2016 - dokument stracił ważność 2016-02-24 08:51:41
Zaproszenie do składania ofert - Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie malborskim w warunkach wolnościowych w roku 2016 2016-02-09 10:10:06
Informacja o wyniku przetargu z dnia 29-01-2016 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z zasobu Skarbu Państwa, położonej w gminie Lichnowy 2016-02-09 08:10:19
Informacja o wyniku przetargu z dnia 29-01-2016 2016-02-08 10:17:07
Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2016-02-03 14:15:07
Budżet powiatu na 2016 rok 2016-02-03 09:02:28
Informacja o udzieleniu dotacji na rok 2016 2016-02-03 07:46:35
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Malborskim 2016-01-21 13:40:28
Ogloszenie o wynikach punktacji otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.03.03.01-IZ-01-22-00115 2016-01-14 13:54:59
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - UWAGA: NASTĄPIŁA ZMIANA KRYTERIÓW NABORU - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2016-01-08 11:30:30
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2015-12-18 22:17:30
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2015-12-18 08:48:36
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2015-12-11 13:53:20
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-12-11 13:34:19
Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k. 2015-12-07 14:12:43
Otwarty i Konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17 - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2015-12-04 18:41:45
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku 2015-12-01 15:28:47
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego. 2015-11-26 08:37:07
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2015-11-12 08:14:54
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2015-11-09 14:58:32
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2015-11-06 11:51:39
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2015-11-05 10:42:24
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 za lata 2013 - 2014 2015-11-04 10:04:43
Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 9 października 2015 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z zasobu Skarbu Państwa, położonej w gminie Lichnowy, obręb Lichnowy, przy ul. Jesionowa 8, działka nr 68/1 o pow. 0,4718 ha, Kw nr GD1M/00022788/6 2015-10-16 13:34:52
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne 2015-10-05 11:10:44
Wykaz z dnia 30.09.2015 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2015-09-30 10:14:31
Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2015-09-22 13:11:39
Konsultacje społeczne w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka w zakresie dotyczącym powiatu malborskiego 2015-09-22 12:42:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2015-09-22 09:33:14
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, gruntowej zabudowanej, położonej w Lichnowach przy ul. Jesionowej 8 2015-09-01 09:28:33
Ogłoszenie o VI Przetargu Ustnym Nieograniczonym działek w Nowym Stawie 2015-07-06 07:32:01
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2015-07-01 12:29:33
Informacja o tymczasowym zamknięciu apteki 2015-06-23 08:18:27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork - INFORMACJA O WYNIKU NABORU 2015-05-22 15:11:26
Wystąpienia pokontrolne z roku 2015 2015-05-11 14:14:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2015-04-15 07:51:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-04-10 07:42:45
Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców za rok 2014 2015-04-02 07:49:28
Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 -2018 z perspektywą na lata 2019 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-03-05 11:07:13
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 za lata 2011 - 2012 2015-03-05 10:58:37
Otwarty i Konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisku Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKU NABORU 2015-02-19 15:18:58
Przyznanie dotacji na rok 2015 2015-02-09 14:49:52
Otwarty i Konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisku Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKU WYBORU 2015-01-23 13:35:48
OGŁOSZENIE O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2015-01-16 09:33:52
Ewidencja Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie powiatu malborskiego 2014-12-12 12:23:32
Budżet powiatu na 2015 rok 2014-12-02 08:51:49
Zarząd Powiatu Malborskiego 2014-11-26 07:44:06
Wyniki wyborów samorządowych w Powiecie Malborskim 2014-11-20 14:39:19
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2014-11-20 14:12:32
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2014-11-20 13:01:53
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2014-11-20 07:58:03
Informacja w sprawie kart parkingowych 2014-11-05 14:06:28
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku w pełnym wymiarze czasu pracy - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2014-10-22 10:34:01
Konsultacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014-10-01 09:10:41
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2014-09-19 14:03:46
Informacja o wpłynięciu wniosku Inwestora Parku Wiatrowego Nowy Staw w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę 2014-09-11 09:16:51
Obwieszczenie Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 02.09.2014r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Malborskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-05 09:37:21
OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2014-09-05 09:03:27
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2014-09-02 08:24:49
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130 a ustawy - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2014-09-02 08:20:54
Wystąpienia pokontrolne z roku 2014 2014-05-09 13:45:25
Przetarg na wynajem pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku 2014-03-07 09:10:04
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2014-03-05 13:39:50
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2014-02-28 08:17:02
Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców za rok 2013 2014-02-19 08:28:26
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-02-05 07:32:17
Dotacje dla podmiotów na rok 2014 2014-02-03 10:18:04
Oferta Realizacji Zadania Publicznego - EnMusic Festival 2014 2014-01-31 08:14:29
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2014-01-22 13:41:21
Zapytanie cenowe na demontaż 2 pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2014-01-17 13:03:12
Proces strategiczny oceny oddziaływania na środowisko 2014-01-08 14:31:14
Budżet powiatu na 2014 rok 2014-01-03 10:15:00
Kasa Starostwa Powiatowego - okres świąteczny 2013-12-12 13:07:35
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2013-12-06 09:24:50
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-12-05 14:49:26
Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-12-04 09:43:37
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU 2013-12-03 11:57:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2013-12-03 11:50:58
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2013-12-02 13:40:54
Spotkanie konsultacyjne w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2013-10-07 12:43:44
Ogłoszenie konkursu na stanowisku księgowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku - INFORMACJA O WYNIKU NABORU 2013-09-13 16:07:40
Sprzedaż czterech działek położonych w Nowym Stawie, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW GD1M/00035455/7 2013-08-30 13:20:44
Starosta Powiatu Malborskiego OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-08-22 14:52:03
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia Kierowców (Szkół) 2013-07-23 12:17:28
Zapytanie ofertowe - Usuwanie i przechowywanie pojazdów - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-06-10 08:54:17
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku 2013-06-07 15:20:38
Obwieszczenie Starosty Powiatu Sztumskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2013-06-05 10:26:33
Harmonogram I MALBORSKIEGO FESTIWALU ORGANOWEGO 2013-06-03 10:51:01
Zapytanie cenowe na sprzedaż pojazdu usuniętego z drogi - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-05-29 15:16:50
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 24.05.2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2013-05-24 11:13:27
Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego - INFORMACJA O WYNIKU SPRZEDAŻY 2013-05-21 08:32:47
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku 2013-05-17 13:26:04
Starosta Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Referacie Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-04-30 14:23:25
Obwieszczenie o licytacji pojazdu - INFORMACJA O WYNIKACH 2013-04-30 11:13:00
Zapytanie ofertowe - Usuwanie i przechowywanie pojazdów 2013-04-30 11:09:01
Wystąpienia pokontrolne z roku 2013 2013-04-26 08:01:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 2013-04-24 12:47:47
Ogłoszenie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku 2013-04-24 11:25:02
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-04-12 09:34:44
Obwieszczenie o licytacji pojazdu 2013-04-12 09:33:26
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-03-25 08:37:09
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-03-20 07:50:14
Ogłoszenie Starosty w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-03-13 10:38:30
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku - INFORMACHA O WYNIKACH KONKURSU 2013-03-08 09:49:30
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-03-08 09:47:35
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-03-08 09:43:19
Starosta Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-02-05 13:38:48
Budżet powiatu na 2013 rok 2013-01-03 08:08:05
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2012-11-30 14:38:24
Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - WYNIK KONKURSU 2012-11-30 14:31:25
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2012-11-09 07:53:50
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na budowę nr 331/2012 zmieniającą decyzję nr 250/2012 z dnia 12.07.2012r. 2012-10-31 10:52:39
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowe nr 333/2012 2012-10-31 10:52:02
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 2012-10-16 11:09:10
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku firmy Ośrodek Hodowli Zarodowej "Gajewo" na przebudowę biogazowni w Tragaminie 2012-10-16 10:02:13
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Miłoradzu 2012-10-12 10:42:01
Ogłoszenie Starosty Malborskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji samorządowej w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-09-26 09:46:10
Zawiadomienie o rozbudowie oczyszczalni ścieków w Miłoradzu 2012-09-06 11:24:53
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 marca 6 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2012-09-05 12:49:52
Zawiadomienie Park Wiatrowy Nowy Staw sp. z o.o. budowa infrastruktury towarzyszącej - drogi wewnętrzne i transportowe 2012-08-07 13:36:25
Zawiadomienie Park Wiatrowy Nowy Staw sp. z o.o. budowa infrastruktury towarzyszącej - kable SN oraz kanalizacja światłowodowa 2012-08-07 13:35:31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na wniosek Firmy EWA na budowę stacji paliw 2012-07-27 13:48:47
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na wniosek Firmy Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o. na budowę trzech sztuk elektroni wiatrowych 2012-07-16 14:18:46
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku firmy EWA na budowę stacji paliw ul. Koszalińska Malbork 2012-07-06 09:41:06
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Trępnowy, gmina Nowy Staw 2012-06-29 08:45:55
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 2012-06-14 13:26:43
Opłaty za użytkowanie wieczyste 2012-06-05 14:01:31
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę 3 szt. elektroni wiatrowych 2012-06-04 09:30:16
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2012-06-01 12:31:45
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2012-05-30 14:15:54
Rodziny zastępcze 2012-05-30 08:28:33
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2012-04-25 14:37:36
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2012-04-25 14:29:21
Zarząd Powiatu malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 502 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2012-04-25 14:22:28
Zarząd Powiatu Malborskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku, Pl. Narutowicza 14 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2012-04-25 13:51:17
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2012-04-25 13:24:07
Zawiadomie o wydaniu decyzji na wniosek firmy Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na budowę zespołu 19 szt. elektrowni wiatrowych "Nowy Staw I" 2012-04-25 13:04:45
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na wniosek Pana Artura Lewko o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku usługowego 2012-04-25 13:01:15
Ogłoszenie - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2012-04-25 12:47:46
OGŁOSZENIE - zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2012-04-17 09:47:47
Druki oświadczenia majątkowego oraz zasady wypełniania 2012-04-16 15:09:47
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej + WYNIK OTWARTEGO KONKUTRU 2012-04-12 13:18:45
Aktualizacja danych Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Malborskiego 2012-03-16 09:59:15
I Liceum Ogólnokształcące 2012-03-06 14:39:10
II Liceum Ogólnokształcące 2012-03-06 14:39:02
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 2012-03-06 14:38:54
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 2012-03-06 14:38:46
Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 2012-03-06 14:38:24
Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku 2012-03-06 14:37:58
P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2012-03-01 08:16:09
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż udziela się dotacji na rok 2012 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2012-02-29 13:06:35
Zawiadomienia o sesji 2012-02-16 11:44:40
Budżet Powiatu na 2012 rok 2012-02-16 10:50:34
Budżet Powiatu na 2012 rok 2012-02-16 10:48:07
Wystąpienia pokontrolne z roku 2011 2012-02-15 15:25:35
Wystąpienia pokontrolne z roku 2010 2012-02-15 15:07:14
Wystąpienia pokontrolne z roku 2009 2012-02-15 15:04:37
Wystąpienia pokontrolne z roku 2008 2012-02-15 13:41:21
Wystąpienia pokontrolne z roku 2006 2012-02-15 13:38:01
Wystąpienia pokontrolne z roku 2005 2012-02-15 13:32:07
Starosta Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2012-02-15 08:25:13
Regulamin organizacyjny 2012-02-15 08:21:22
Rozeznanie cenowe - Prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych, które ma na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych opiekunów zastępczych - 1 psycholog, 1 pedagog. 2012-02-02 08:35:55
PCPR informuje, iż w dniach 20-24 lutego 2012 roku odbędzie się akcja "Tydzien Pomocy Ofiarom Przemocy" 2012-02-01 13:13:45
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących II grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. osoby niepełnosprawne - cena za 1 osobę; - Poradnictwo indywidualne - caoching - cena za 1 godz; Warsztaty społeczno - zawodowe - 50 godz. - cena za warsztaty lub godzinę 2012-01-31 11:10:19
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących I grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 2012-01-31 11:06:26
Rozeznanie cenowe - Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodzinom zastępczym oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego? 1 psycholog, 1 pedagog. 2012-01-31 09:33:02
Ogłoszenie dot. udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Malborskiego na realizację projektów z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2012 r. 2012-01-27 11:56:55
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 2012-01-26 14:24:41
Oświadczenia Radnych Powiatu oraz Członków Zarządu Powiatu 2012-01-19 08:28:32
Uchwały i Zarządzenia 2012-01-12 11:21:19
Wykaz Stowarzyszeń 2012-01-10 14:24:46
Starosta Powiatu Malborskiego 2012-01-10 13:44:58
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2011-12-22 15:03:33
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015 2011-12-22 14:53:28
Sprawozdanie z realizacji programu oraz program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu malborskiego na lata 2008-2032 2011-12-22 14:41:19
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Malborskiego na lata 2008-2032 2011-12-22 14:36:54
Informacja dotycząca Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Malborskiego 2011-12-22 14:33:10
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Malborskiego obejmujące lata 2004-2006 2011-12-22 14:25:54
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2011-12-22 14:23:02
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2011-12-22 14:18:42
Zasady korzystania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2011-12-22 14:14:44
Biuro Rady - BR 2011-12-22 12:24:51
Dane teleadresowe 2011-12-20 13:03:07
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Nowy Staw pozwoleń wodnoprawnych na zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego na działce nr 290, obręb Kościeleczki, gmina Malbork oraz na działce nr 10, obręb Tralewo i działce nr 100, obręb Laski, gmina Nowy Staw 2016-03-17 13:22:48
Rada Powiatu Malborskiego i Komisje Rady Powiatu 2014-11-26 07:45:34
Protokoły z sesji 2012-03-06 14:46:47
Dom Pomocy Społecznej 2012-03-06 14:40:23
Budżet Powiatu na 2011 rok 2012-02-20 10:49:49
Oświadczenia majątkowe sekretarza powiat, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty 2012-01-19 08:30:37
Wykaz Stowarzyszeń Zwykłych 2012-01-10 14:26:41
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 2011-12-23 08:26:07
Powiat Malborski 2011-12-22 13:02:54
Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej - OR 2011-12-22 12:26:42
Wicestarosta Powiatu Malborskiego 2011-12-21 14:08:50
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Malborku 2012-03-06 14:41:47
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych 2012-01-10 14:30:05
Zobowiązania wytwórców i posiadaczy odpadów 2011-12-23 08:20:30
Zasady Wykonywania funkcji kierowniczych w Starostwie 2011-12-22 12:46:34
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PRK 2011-12-22 12:29:21
Wędkarstwo - rybołówstwo 2014-09-17 12:46:25
Wykaz Fundacji 2012-01-10 14:30:35
Skarbnik Powiatu Malborskiego 2012-01-10 13:46:34
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli 2011-12-22 12:53:25
Wydział Finansowy - FN 2011-12-22 12:30:42
Rejestr zwierząt egzotycznych 2017-01-09 09:24:11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Lipinka, do Kanału Panieńskiego, w ilościach Qmax h = 7,13 m3/h, Qśr d = 85,30 m3/d, Qmax r = 37 361 m3/rok 2016-03-17 13:32:49
Sekretarz Powiatu Malborskiego 2016-03-14 13:33:08
Instytucje otoczenia biznesu 2014-11-21 08:47:32
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Malborkskiego 2011-12-22 12:59:03
Wydział Środowiska i Rolnictwa - OS 2011-12-22 12:32:59
Wydział Architektury i Budownictwa - AB 2011-12-22 12:31:47
Wniosek o zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów 2017-01-25 11:20:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych (mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności projektowanej 2-stanowiskowej ręcznej myjni samochodów i stanowiska prania dywanów zlokalizowanych na działce nr 14/6, obręb 12, Malbork 2016-03-17 13:35:17
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku 2012-03-06 14:40:10
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - GN 2011-12-22 12:34:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie legalizacji przekroczenia rzeki Tuga - Wielka Święta w km 26+787 rurociągiem kanalizacji tłocznej 110 PE w rurze ochronnej 225 PE (działka nr 53, obręb Laski, gmina Nowy Staw) 2016-05-10 12:26:14
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego na działce nr 290, obręb Kościeleczki, gmina Malbork oraz na działce nr 10, obręb Tralewo i działce nr 100, obręb Laski, gmina Nowy Staw 2016-02-12 14:49:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku 2012-03-06 14:41:58
Podstawy prawne działania powiatu 2011-12-22 13:04:36
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KD 2011-12-22 12:35:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę mostu betonowego na rzece Tudze - Wielkiej Świętej w Nowym Stawie działka nr 1, obręb 5, Nowy Staw 2016-02-04 10:36:04
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Malborku 2012-03-06 14:42:09
Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu - PE 2011-12-22 12:37:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę istniejącego mostu drogowego nad rzeką Małą Świętą w km 4+529 w miejscowości Tropiszewo w ciągu drogi powiatowej nr 2918G Tropiszewo - Szymankowo na działkach nr 399, 276 obręb Lichnowy, 1, 31, 30 obręb Tropiszewo, gmina Lichnowy 2015-12-30 14:39:01
Wydział Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji - RI 2015-03-04 09:36:11
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku 2012-03-06 14:40:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rzeki Jeziorna Łacha, poprzez przykrycie czterech odcinków rzeki rurociągiem o łącznej długości 518 m 2015-12-16 13:45:12
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2012-03-06 14:40:34
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - WB 2011-12-22 12:39:34
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły - dokument stracił ważność 2015-12-10 09:24:28
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 2012-03-06 14:41:36
Audytor Wewnętrzny - AW 2011-12-22 12:40:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu szczegółowego R-C21 na działce nr 134/4, obręb Szymankowo, gmina Lichnowy, poprzez zasypanie istniejącego odcinka rowu R-C21 na długości 111 m i wykonanie nowego odcinka rowu na długości 125 m, zakrytego rurami betonowymi fi40 cm wraz z dwiema studniami rewizyjnymi fi100 cm 2015-11-09 12:47:24
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej 2012-03-06 14:40:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na dz. nr 170/6, obr. Laski, gm. Nowy Staw, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, w ilościach Qmax h = 2,9 m3/h, Qśr d = 1,0 m3/d, Qmax r = 288,0 m3/rok 2015-11-06 15:10:52
Zarząd Dróg Powiatowych 2012-05-10 12:51:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych i połaci dachowych na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową (działki nr 8/249 i 8/250, obręb Nowa Wieś Malborska, gmina Malbork), do ziemi poprzez projektowany drenaż rozsączający, w ilości Qmaxh = 24,4 m3/h, Qśrd = 3,2 m3/d, Qmaxr = 1510,0 m3/rok, oraz na budowę drenażu rozsączającego z rur perforowanych dwuściennych o średnicy DN500 mm i długości całkowitej 90 mb. 2015-11-06 15:07:06
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-07-15 15:05:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi (działka nr 297/4, obręb Lasowice Wielkie, gmina Malbork) z terenu Jednostki Wojskowej JW 2031 Lasowice Wielkie, w ilości: Qmaxh = 36,00 m3/h, Qśrd = 3,27 m3/d, Qmaxr = 457,8 m3/rok. 2015-07-10 11:19:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu projektowanego pasa drogowego obwodnicy miejskiej oraz działek przeznaczonych pod inwestycje zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy w Nowym Stawie, budowę urządzeń wodnych (wylotów do rzeki Tugi) oraz przekroczenie projektowaną siecią wodociągową rzeki Tugi. 2015-07-10 11:17:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu rury odwodnienia terenu do Kanału Juranda w Malborku oraz na wprowadzanie ścieków (wód deszczowych z terenu) do wód Kanału Juranda w ramach inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu punktu widokowego w Malborku" 2015-06-16 11:58:39
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.18.2014.5 z dnia 14.05.2014 r. na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego (zrzutów awaryjnych w czasie intensywnych opadów deszczu w ilości 5 zrzutów rocznie, maksymalnie do 10) komunalnej kanalizacji ogólnospławnej oraz infiltrujących wód gruntowych, zlokalizowanego przy przepompowni ścieków "Parkowa" w Malborku, istniejącym wylotem DN 1000 do rzeki Nogat (prawy brzeg) w km 19+950 2015-06-11 15:05:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.12.2012.7 z dnia 14.06.2012 r. (zmienionego decyzją nr OS 6341.27.2014.EA z dnia 30.06.2014 r.) na odprowadzanie istniejącym wylotem do rzeki Nogat w km 19+900 ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi 2015-06-11 15:03:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną magistralą wodociągową fi630x57,2mm SDR11, PE100-RC rzeki Nogat w km 37+700 oraz nieczynnego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Nogat 2015-05-25 12:57:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: rozebranie dwóch pomostów (stalowego i betonowego), rozebranie betonowego oczepu istniejącego nabrzeża, wykonanie i przebudowę nabrzeża, wykonanie rurociągów drenarskich, budowę dwóch stałych pomostów widokowych, pomostu przy fontannie, pomostu cumowniczego, umocnienie skarpy, usunięcie roślinności, odmulenie koryta rzeki oraz wykonanie wylotu i odprowadzanie wód opadowych do rzeki Nogat w ramach zadania "Zagospodarowanie bulwarów miejskich usytuowanych nad rzeką Nogat w Malborku" 2015-05-25 12:49:40
Komunikat dla rolników 2014-05-28 14:43:17
Informacja o gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 2011-12-22 13:35:42