Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 marca 6 Paweł Kot 2016-04-07 09:29:53 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2016-04-06 15:02:42 edycja dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2016-04-06 15:01:44 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-04-05 14:36:24 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-04-01 08:30:37 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-03-31 08:01:31 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-03-31 07:59:46 usunięcie załacznika
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Paweł Kot 2016-03-30 11:57:35 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2015 Paweł Kot 2016-03-30 08:37:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole Paweł Szymkowiak 2016-03-30 08:01:43 usunięcie dokument
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów wsi Klecie, gmina Stare Pole Paweł Szymkowiak 2016-03-30 08:01:38 usunięcie dokument
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Paweł Kot 2016-03-25 08:38:45 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Paweł Kot 2016-03-25 08:37:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-23 13:01:24 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej Paweł Kot 2016-03-23 12:59:35 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej Paweł Kot 2016-03-23 12:58:30 usunięcie załacznika
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2016-03-23 11:51:00 dodanie dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia Kierowców (Szkół) Paweł Kot 2016-03-21 14:20:29 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2015 Paweł Kot 2016-03-21 14:19:13 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2015 Paweł Kot 2016-03-21 14:17:09 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-03-21 13:02:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-21 11:32:43 edycja dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-21 11:28:17 edycja dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-18 12:23:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-18 12:23:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-18 12:23:15 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-18 12:23:05 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-03-17 13:49:03 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych (mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności projektowanej 2-stanowiskowej ręcznej myjni samochodów i stanowiska prania dywanów zlokalizowanych na działce nr 14/6, obręb 12, Malbork Paweł Szymkowiak 2016-03-17 13:35:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Lipinka, do Kanału Panieńskiego, w ilościach Qmax h = 7,13 m3/h, Qśr d = 85,30 m3/d, Qmax r = 37 361 m3/rok Paweł Szymkowiak 2016-03-17 13:33:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Lipinka, do Kanału Panieńskiego, w ilościach Qmax h = 7,13 m3/h, Qśr d = 85,30 m3/d, Qmax r = 37 361 m3/rok Paweł Szymkowiak 2016-03-17 13:32:49 dodanie dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-03-17 13:28:42 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-03-17 13:27:32 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2016-03-17 13:27:00 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2016-03-17 13:25:50 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-03-17 13:24:51 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego na działce nr 290, obręb Kościeleczki, gmina Malbork oraz na działce nr 10, obręb Tralewo i działce nr 100, obręb Laski, gmina Nowy Staw Paweł Szymkowiak 2016-03-17 13:23:30 usunięcie dokument
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Nowy Staw pozwoleń wodnoprawnych na zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego na działce nr 290, obręb Kościeleczki, gmina Malbork oraz na działce nr 10, obręb Tralewo i działce nr 100, obręb Laski, gmina Nowy Staw Paweł Szymkowiak 2016-03-17 13:22:48 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-03-17 13:22:42 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-17 13:18:14 dodanie dokumentu