Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-05-09 11:17:25 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2016-05-06 12:18:39 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2016-05-06 12:16:25 usunięcie załacznika
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-05-06 10:59:15 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-05-06 10:50:12 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2 o głębokości 13,5 m zlokalizowanej na terenie ujęcia wód podziemnych Stowarzyszenia Ogrodowego "PEMAL" w Malborku Paweł Szymkowiak 2016-05-06 10:48:56 dodanie dokumentu
Ogłaszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-05-05 08:35:56 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-05-02 09:26:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Paweł Kot 2016-04-29 13:52:47 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-04-28 14:22:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji tankowania pojazdów gazem LPG (działka nr 56, obręb Chlebówko, gmina Nowy Staw), do ziemi (rowu szczegółowego R-D13 w km 0+230, działki nr 56 i nr 57, obr. Chlebówko, gm. Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2016-04-28 12:07:51 dodanie dokumentu
Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku przy ul. Reymonta 24 Paweł Kot 2016-04-27 14:31:39 edycja dokumentu
Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku przy ul. Reymonta 24 Paweł Kot 2016-04-27 14:31:14 usunięcie załacznika
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-04-25 09:44:23 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie MZK w Malborku Paweł Szymkowiak 2016-04-21 13:51:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu wielofunkcyjnego boiska sportowego, garaży OSP oraz terenów rekreacyjno - sportowych przy świetlicy wiejskiej w Lipince oraz na wykonanie wylotu tych wód do rowu szczegółowego Paweł Szymkowiak 2016-04-21 13:47:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu wielofunkcyjnego boiska sportowego, garaży OSP oraz terenów rekreacyjno - sportowych przy świetlicy wiejskiej w Lipince oraz na wykonanie wylotu tych wód do rowu szczegółowego Paweł Szymkowiak 2016-04-21 13:47:30 dodanie dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2016 Paweł Kot 2016-04-21 13:17:45 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-04-20 14:24:11 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-04-20 14:22:17 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-04-20 14:21:15 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Paweł Kot 2016-04-20 07:37:43 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Paweł Kot 2016-04-20 07:35:38 dodanie dokumentu
Komisje wspólne - 29-11-2016 godz. 13:00 Paweł Kot 2016-04-19 15:21:10 edycja dokumentu
Komisje wspólne - 29-11-2016 godz. 13:00 Paweł Kot 2016-04-19 15:16:26 usunięcie załacznika
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-04-19 14:33:55 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-04-15 10:14:49 edycja dokumentu
Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku przy ul. Reymonta 24 Paweł Kot 2016-04-14 13:27:49 dodanie dokumentu
Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku przy ul. Reymonta 24 Paweł Kot 2016-04-14 13:19:32 usunięcie dokument
Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku przy ul. Reymonta 24 Paweł Kot 2016-04-14 12:46:50 dodanie dokumentu
Dom Pomocy Społecznej Paweł Kot 2016-04-14 10:24:45 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2016 Paweł Kot 2016-04-14 09:59:34 dodanie dokumentu
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.292.009,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.597.607 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.694.402 PLN Paweł Kot 2016-04-13 10:02:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 o głębokości 41 m zlokalizowanej na terenie ROD "Kolejarz" w Malborku na działce nr 35, obręb 9, Malbork Paweł Szymkowiak 2016-04-12 13:30:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 o głębokości 41 m zlokalizowanej na terenie ROD "Kolejarz" w Malborku na działce nr 35, obręb 9, Malbork Paweł Szymkowiak 2016-04-12 13:29:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Paweł Kot 2016-04-12 10:42:16 edycja dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2016-04-12 07:53:33 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-04-11 09:19:44 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 marca 6 Paweł Kot 2016-04-07 09:39:23 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 marca 6 Paweł Kot 2016-04-07 09:37:42 edycja dokumentu