Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2016-11-18 14:53:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych z terenu składowania i przeładunku złomu przy ul. Zamkowej 15 Paweł Szymkowiak 2016-11-17 13:08:26 dodanie dokumentu
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku Paweł Kot 2016-11-17 12:03:22 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-17 11:26:42 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-11-16 09:16:59 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-11-16 09:15:20 usunięcie załacznika
II Liceum Ogólnokształcące Paweł Kot 2016-11-15 12:32:10 edycja dokumentu
I Liceum Ogólnokształcące Paweł Kot 2016-11-15 12:31:40 edycja dokumentu
II Liceum Ogólnokształcące Paweł Kot 2016-11-15 12:31:30 edycja dokumentu
I Liceum Ogólnokształcące Paweł Kot 2016-11-15 12:30:38 edycja dokumentu
I Liceum Ogólnokształcące Paweł Kot 2016-11-15 12:30:23 edycja dokumentu
Podstawy prawne działania powiatu Paweł Kot 2016-11-15 10:21:09 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-15 09:20:16 edycja dokumentu
Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki i informatyki w roku szkolnym 2016-2017 Paweł Kot 2016-11-14 14:17:57 dodanie dokumentu
Sprawowanie lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski" na terenie Powiatu Malborskiego. Paweł Szarmach 2016-11-09 14:51:20 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-09 13:31:59 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2016-11-07 14:22:44 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-07 12:56:45 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-04 10:30:56 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:51:43 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:50:21 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:48:56 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:47:14 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:46:09 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:44:06 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:42:41 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:41:49 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:40:47 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015 Paweł Kot 2016-11-04 09:39:17 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-03 10:52:35 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2016-11-02 12:10:13 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2016-11-02 12:09:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III Przetargu Ustnym Nieograniczonym Paweł Kot 2016-11-02 09:20:27 dodanie dokumentu
IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-10-27 08:52:21 dodanie dokumentu
Sprawowanie lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie "Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski" na terenie Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-10-24 14:56:59 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-10-21 13:54:01 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-10-20 14:38:31 edycja dokumentu
Inspektora do spraw Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-10-20 14:25:54 dodanie dokumentu
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-10-20 14:24:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Paweł Szymkowiak 2016-10-20 13:56:40 usunięcie dokument