Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU przeprowadzonego w dniu 14.12.2016 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, położonej w obr. 13 miasta Malborka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 28/18 o pow. 0,0980 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1M/00066091/3. Artur Grabowski 2016-12-27 12:30:23 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-12-21 14:36:23 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-12-21 14:35:35 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-12-21 14:34:46 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-12-21 14:34:33 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-12-21 14:34:27 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2016-12-21 14:33:29 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-12-21 14:33:10 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2016-12-21 14:32:47 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2016-12-21 14:31:57 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.12.2016r. godz. 12:00 Paweł Kot 2016-12-21 14:31:08 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.12.2016r. godz. 12:00 Paweł Kot 2016-12-21 14:30:18 dodanie dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2016-12-19 10:14:50 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2016-12-19 10:14:19 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2016-12-19 10:05:40 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2016-12-19 10:05:24 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-12-16 12:41:41 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-12-16 12:41:02 usunięcie załacznika
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-12-13 09:14:38 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-12-09 14:58:21 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-12-09 08:28:47 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-12-08 13:13:25 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 95/2, obręb Myszewo, gmina Nowy Staw, w ilości Qmax h = 18,0 m3/h, Qśr. d = 52,0 m3/d, Qmax r = 18 980 m3/rok Paweł Szymkowiak 2016-12-08 09:42:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 57/6, obręb Kończewice, gmina Miłoradz, w ilości Qmax h = 40,0 m3/h, Qśr. d = 600,0 m3/d, Qmax r = 108 000 m3/rok oraz wykonanie urządzenia wodnego - obudowy studni, służącego do poboru tych wód Paweł Szymkowiak 2016-12-07 11:49:42 dodanie dokumentu
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku Paweł Kot 2016-12-05 13:20:58 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-12-05 09:54:06 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-12-02 14:47:11 edycja dokumentu
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu Paweł Szymkowiak 2016-12-01 11:51:26 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe 2 - transport osób/uczniów na spotkania akademickie Paweł Kot 2016-11-30 15:13:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-11-29 12:05:04 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-28 09:47:09 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe - transport osób/uczniów na spotkania akademickie Paweł Kot 2016-11-25 13:21:41 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-24 13:48:58 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-11-22 14:37:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.11.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-11-22 13:10:47 dodanie dokumentu
Komisje wspólne - 29-11-2016 godz. 13:00 Paweł Kot 2016-11-22 12:01:44 edycja dokumentu
Komisje wspólne - 29-11-2016 godz. 13:00 Paweł Kot 2016-11-22 12:00:46 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-11-22 11:56:30 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-11-22 11:55:35 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-11-22 11:47:01 edycja dokumentu