Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danyc ho dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - wniosek KSC S.A. Paweł Kot 2011-12-22 13:37:48 dodanie dokumentu
Informacja o gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Paweł Kot 2011-12-22 13:35:42 dodanie dokumentu
Podstawy prawne działania powiatu Paweł Kot 2011-12-22 13:04:36 dodanie dokumentu
Powiat Malborski Paweł Kot 2011-12-22 13:02:54 dodanie dokumentu
Schemat organizacyjny Paweł Kot 2011-12-22 13:00:38 dodanie dokumentu
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Malborkskiego Paweł Kot 2011-12-22 12:59:03 dodanie dokumentu
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli Paweł Kot 2011-12-22 12:53:25 dodanie dokumentu
Zasady Wykonywania funkcji kierowniczych w Starostwie Paweł Kot 2011-12-22 12:48:03 edycja dokumentu
Zasady Wykonywania funkcji kierowniczych w Starostwie Paweł Kot 2011-12-22 12:46:34 dodanie dokumentu
Audytor Wewnętrzny - AW Paweł Kot 2011-12-22 12:40:46 dodanie dokumentu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - WB Paweł Kot 2011-12-22 12:39:34 dodanie dokumentu
Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu - PE Paweł Kot 2011-12-22 12:37:26 dodanie dokumentu
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KD Paweł Kot 2011-12-22 12:35:50 dodanie dokumentu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - GN Paweł Kot 2011-12-22 12:34:37 dodanie dokumentu
Wydział Środowiska i Rolnictwa - OS Paweł Kot 2011-12-22 12:32:59 dodanie dokumentu
Wydział Architektury i Budownictwa - AB Paweł Kot 2011-12-22 12:31:47 dodanie dokumentu
Wydział Finansowy - FN Paweł Kot 2011-12-22 12:30:42 dodanie dokumentu
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PRK Paweł Kot 2011-12-22 12:29:21 dodanie dokumentu
Biuro Rady - BR Paweł Kot 2011-12-22 12:28:05 edycja dokumentu
Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej - OR Paweł Kot 2011-12-22 12:27:55 edycja dokumentu
Biuro Rady - BR Paweł Kot 2011-12-22 12:27:19 edycja dokumentu
Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej - OR Paweł Kot 2011-12-22 12:26:42 dodanie dokumentu
Biuro Rady - BR Paweł Kot 2011-12-22 12:24:51 dodanie dokumentu
test Starosta Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2011-12-22 08:38:42 edycja dokumentu
Wicestarosta Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2011-12-22 08:38:33 edycja dokumentu
Wicestarosta Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2011-12-22 08:38:01 edycja dokumentu
test Starosta Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2011-12-22 08:37:07 edycja dokumentu
Wszyscy razem - wykonanie przejścia łączącego pomieszczenia zespołu edukacyjno-terapeutycznego z ogólnodostępnym wejściem do Ośrodka przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Malborku Paweł Kot 2011-12-22 08:24:02 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Paweł Kot 2011-12-22 08:01:02 dodanie dokumentu
błąd przy uruchamianiu serwisu 1 Paweł Kot 2011-12-22 07:55:32 edycja dokumentu
błąd przy uruchamianiu serwisu 1 Paweł Kot 2011-12-22 07:55:28 usunięcie załacznika
błąd przy uruchamianiu serwisu 1 Paweł Kot 2011-12-22 07:55:15 usunięcie załacznika
błąd przy uruchamianiu serwisu 1 Paweł Kot 2011-12-22 07:55:12 usunięcie załacznika
błąd przy uruchamianiu serwisu 1 Paweł Kot 2011-12-22 07:55:08 usunięcie załacznika
błąd przy uruchamianiu serwisu 1 Paweł Kot 2011-12-22 07:52:52 usunięcie załacznika
błąd przy uruchamianiu serwisu 1 Paweł Kot 2011-12-22 07:52:38 usunięcie załacznika
błąd przy uruchamianiu serwisu 1 Paweł Kot 2011-12-22 07:52:34 usunięcie załacznika
błąd przy uruchamianiu serwisu 1 Paweł Kot 2011-12-22 07:52:31 usunięcie załacznika
błąd przy uruchamianiu serwisu 1 Paweł Kot 2011-12-22 07:52:27 usunięcie załacznika
błąd przy uruchamianiu serwisu 1 Paweł Kot 2011-12-22 07:52:20 usunięcie załacznika