Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Paweł Kot 2011-12-23 10:10:47 edycja dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Paweł Kot 2011-12-23 10:10:37 edycja dokumentu
Zasady korzystania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Kot 2011-12-23 10:10:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresach ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2011-12-23 10:10:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2011-12-23 10:10:12 edycja dokumentu
Informacja o gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Paweł Kot 2011-12-23 10:10:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danyc ho dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - wniosek KSC S.A. Paweł Kot 2011-12-23 10:09:55 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokuemntach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - wniosek ECO Malbork Paweł Kot 2011-12-23 10:09:48 edycja dokumentu
Zmiana numeru rachunku bankowego Miasta Malborka do opłaty skarbowej Paweł Kot 2011-12-23 10:07:51 edycja dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Paweł Kot 2011-12-23 08:26:07 dodanie dokumentu
Zobowiązania wytwórców i posiadaczy odpadów Paweł Kot 2011-12-23 08:22:07 edycja dokumentu
Zobowiązania wytwórców i posiadaczy odpadów Paweł Kot 2011-12-23 08:20:30 dodanie dokumentu
Wędkarstwo - Rybołówstwo Paweł Kot 2011-12-23 08:04:53 dodanie dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Paweł Kot 2011-12-22 15:15:27 edycja dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Paweł Kot 2011-12-22 15:13:38 edycja dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Paweł Kot 2011-12-22 15:11:07 edycja dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Paweł Kot 2011-12-22 15:10:23 edycja dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Paweł Kot 2011-12-22 15:09:30 edycja dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Paweł Kot 2011-12-22 15:08:29 edycja dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Paweł Kot 2011-12-22 15:03:33 dodanie dokumentu
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015 Paweł Kot 2011-12-22 14:54:07 edycja dokumentu
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015 Paweł Kot 2011-12-22 14:53:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu oraz program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu malborskiego na lata 2008-2032 Paweł Kot 2011-12-22 14:41:54 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu oraz program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu malborskiego na lata 2008-2032 Paweł Kot 2011-12-22 14:41:19 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2011-12-22 14:37:28 edycja dokumentu
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Malborskiego na lata 2008-2032 Paweł Kot 2011-12-22 14:36:54 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2011-12-22 14:34:57 edycja dokumentu
Informacja dotycząca Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2011-12-22 14:33:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Malborskiego obejmujące lata 2004-2006 Paweł Kot 2011-12-22 14:25:54 dodanie dokumentu
Zasady korzystania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Kot 2011-12-22 14:23:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresach ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2011-12-22 14:23:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2011-12-22 14:23:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2011-12-22 14:23:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresach ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2011-12-22 14:18:42 dodanie dokumentu
Zasady korzystania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Kot 2011-12-22 14:14:44 dodanie dokumentu
Informacja o gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Paweł Kot 2011-12-22 13:44:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danyc ho dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - wniosek KSC S.A. Paweł Kot 2011-12-22 13:44:41 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokuemntach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - wniosek ECO Malbork Paweł Kot 2011-12-22 13:44:33 edycja dokumentu
Zmiana numeru rachunku bankowego Miasta Malborka do opłaty skarbowej Paweł Kot 2011-12-22 13:44:20 edycja dokumentu
Zmiana numeru rachunku bankowego Miasta Malborka do opłaty skarbowej Paweł Kot 2011-12-22 13:42:59 dodanie dokumentu