Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wydział Architektury i Budownictwa - AB Paweł Kot 2012-02-14 14:37:40 edycja dokumentu
Wydział Środowiska i Rolnictwa - OS Paweł Kot 2012-02-14 14:37:29 edycja dokumentu
Wydział Finansowy - FN Paweł Kot 2012-02-14 14:37:18 edycja dokumentu
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PRK Paweł Kot 2012-02-14 14:37:08 edycja dokumentu
Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej - OR Paweł Kot 2012-02-14 14:36:50 edycja dokumentu
Biuro Rady - BR Paweł Kot 2012-02-14 14:35:49 edycja dokumentu
Skarbnik Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-02-14 14:34:02 edycja dokumentu
Sekretarz Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-02-14 14:31:43 edycja dokumentu
Wicestarosta Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-02-14 14:24:02 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2012-02-14 14:17:16 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2012-02-14 14:13:20 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2012-02-14 14:12:38 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2012-02-14 14:08:56 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2012-02-14 14:07:53 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2012-02-14 14:06:03 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Artur Grabowski 2012-02-14 13:27:31 edycja dokumentu
Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu - PE Artur Grabowski 2012-02-13 11:51:47 edycja dokumentu
Starosta Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Paweł Kot 2012-02-13 08:07:04 edycja dokumentu
test Paweł Kot 2012-02-13 07:56:02 usunięcie dokument
test Paweł Kot 2012-02-13 07:55:55 dodanie dokumentu
Protokół nr XII/2011 z dnia 28.12.2011r. Paweł Kot 2012-02-13 07:55:31 dodanie dokumentu
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku Artur Grabowski 2012-02-08 14:41:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego - jazu na rzece Wielka Święta w km 25+460, na terenie działki nr 1, obręb Nowy Staw Paweł Szymkowiak 2012-02-08 10:42:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego - jazu na rzece Wielka Święta w km 25+460, na terenie działki nr 1, obręb Nowy Staw Paweł Szymkowiak 2012-02-08 10:41:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego - jazu na rzece Wielka Święta w km 25+460, na terenie działki nr 1, obręb Nowy Staw Paweł Szymkowiak 2012-02-08 10:41:07 dodanie dokumentu
Rozeznanie cenowe - Prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych, które ma na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych opiekunów zastępczych - 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2012-02-02 08:37:58 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych, które ma na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych opiekunów zastępczych - 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2012-02-02 08:35:55 dodanie dokumentu
PCPR informuje, iż w dniach 20-24 lutego 2012 roku odbędzie się akcja "Tydzien Pomocy Ofiarom Przemocy" Paweł Kot 2012-02-01 13:13:45 dodanie dokumentu
Rozeznanie cenowe - Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodzinom zastępczym oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego? 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2012-01-31 11:25:51 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodzinom zastępczym oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego? 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2012-01-31 11:25:18 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących II grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. osoby niepełnosprawne - cena za 1 osobę; - Poradnictwo indywidualne - caoching - cena za 1 godz; Warsztaty społeczno - zawodowe - 50 godz. - cena za warsztaty lub godzinę Paweł Kot 2012-01-31 11:19:34 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących I grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym Paweł Kot 2012-01-31 11:17:42 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących II grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. osoby niepełnosprawne - cena za 1 osobę; - Poradnictwo indywidualne - caoching - cena za 1 godz; Warsztaty społeczno - zawodowe - 50 godz. - cena za warsztaty lub godzinę Paweł Kot 2012-01-31 11:11:39 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących II grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. osoby niepełnosprawne - cena za 1 osobę; - Poradnictwo indywidualne - caoching - cena za 1 godz; Warsztaty społeczno - zawodowe - 50 godz. - cena za warsztaty lub godzinę Paweł Kot 2012-01-31 11:10:19 dodanie dokumentu
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących I grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym Paweł Kot 2012-01-31 11:08:26 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących I grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym Paweł Kot 2012-01-31 11:06:26 dodanie dokumentu
Rozeznanie cenowe - Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodzinom zastępczym oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego? 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2012-01-31 09:35:11 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodzinom zastępczym oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego? 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2012-01-31 09:33:02 dodanie dokumentu
Rozeznanie cenowe - Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodzinom zastępczym oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego ? 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2012-01-31 09:30:48 usunięcie dokument
Rozeznanie cenowe - Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodzinom zastępczym oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego ? 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2012-01-31 09:09:37 edycja dokumentu