Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Aktualizacja danych Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-03-16 09:59:15 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2012-03-15 08:31:39 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2012-03-15 08:29:44 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2012-03-15 08:27:32 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2012-03-15 08:25:58 dodanie dokumentu
P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku Artur Grabowski 2012-03-14 13:03:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie OS 6540.4.2012.11 o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowanego przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, up. geol. Nr VII-1356 Zawiadomienie Nr OS 6540.4.2012.10 z dnia 12.03.2012 r. Paweł Szymkowiak 2012-03-12 14:36:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie OS 6540.4.2012.11 o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowanego przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, up. geol. Nr VII-1356 Zawiadomienie Nr OS 6540.4.2012.10 z dnia 12.03.2012 r. Paweł Szymkowiak 2012-03-12 14:36:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie OS 6540.4.2012.11 o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowanego przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, up. geol. Nr VII-1356 Zawiadomienie Nr OS 6540.4.2012.10 z dnia 12.03.2012 r. Paweł Szymkowiak 2012-03-12 14:34:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie OS 6540.4.2012.8 o wpłynięciu uzupełenienia wykazu działek, na których projektuje się wykonanie otworów badawczych dotyczących Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22 Paweł Szymkowiak 2012-03-12 14:11:33 usunięcie dokument
Obwieszczenie OS 6540.4.2012.9 o wydaniu zawiadomienia dotyczącego postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i gelogiczno-inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22 Paweł Szymkowiak 2012-03-12 14:11:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie OS 6540.4.2012.9 o wydaniu zawiadomienia dotyczącego postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i gelogiczno-inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22 Paweł Szymkowiak 2012-03-12 14:10:47 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego - jazu na rzece Wielka Święta w km 25+460, na terenie działki nr 1, obręb Nowy Staw Paweł Szymkowiak 2012-03-12 14:08:24 usunięcie dokument
Obwieszczenie - Starosta Powiatu Malborskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowanego przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, up. geol. Nr VII-1356 Paweł Szymkowiak 2012-03-12 14:08:00 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terenu zespołu pawilonów handlowych o tymczasowej nazwie RETAIL PARK Malbork w Grobelnie. Paweł Szymkowiak 2012-03-12 14:07:57 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu Stacji Kontroli Pojazdów w Nowym Stawie Paweł Szymkowiak 2012-03-12 14:07:54 usunięcie dokument
Obwieszczenie - Starosta Powiatu Malborskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22 Paweł Szymkowiak 2012-03-12 14:07:49 usunięcie dokument
Zedlewska Beata - Dyrektor Placówki Rodzinnej w Malborku Paweł Kot 2012-03-08 13:41:53 dodanie dokumentu
Szczutowska Anita - Pośrednik Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-03-08 13:38:44 dodanie dokumentu
Szymańska Mirosława - Pośrednik Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-03-08 13:38:05 edycja dokumentu
Kot Ewa - Pośrednik Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-03-08 13:37:54 dodanie dokumentu
Szymańska Mirosława - Pośrednik Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-03-08 13:37:16 dodanie dokumentu
Podgórski Bernard - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-03-08 13:35:41 dodanie dokumentu
Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku Paweł Kot 2012-03-07 07:46:01 edycja dokumentu
Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku Paweł Kot 2012-03-07 07:44:53 edycja dokumentu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Paweł Kot 2012-03-07 07:43:41 edycja dokumentu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Paweł Kot 2012-03-07 07:42:44 edycja dokumentu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Paweł Kot 2012-03-07 07:41:37 edycja dokumentu
II Liceum Ogólnokształcące Paweł Kot 2012-03-07 07:40:42 edycja dokumentu
I Liceum Ogólnokształcące Paweł Kot 2012-03-07 07:39:01 edycja dokumentu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku Paweł Kot 2012-03-06 15:19:50 edycja dokumentu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku Paweł Kot 2012-03-06 15:18:44 edycja dokumentu
Dom Pomocy Społecznej Paweł Kot 2012-03-06 15:17:53 edycja dokumentu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Paweł Kot 2012-03-06 15:16:59 edycja dokumentu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Paweł Kot 2012-03-06 15:14:14 edycja dokumentu
Placówka Rodzinna w Malborku Paweł Kot 2012-03-06 15:12:49 edycja dokumentu
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Na Skarpie" w Malborku - w likwidacji Paweł Kot 2012-03-06 15:11:32 edycja dokumentu
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Na Skarpie" w Malborku - w likwidacji Paweł Kot 2012-03-06 15:10:56 edycja dokumentu
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Paweł Kot 2012-03-06 15:09:31 edycja dokumentu
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Malborku Paweł Kot 2012-03-06 15:08:19 edycja dokumentu