Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Teska Bożena Artur Grabowski 2012-03-05 13:09:44 dodanie dokumentu
Sawirska Anna Artur Grabowski 2012-03-05 13:09:30 dodanie dokumentu
Załęska Anna Artur Grabowski 2012-03-05 13:09:17 dodanie dokumentu
Kropidłowska Henryka Artur Grabowski 2012-03-05 13:08:40 dodanie dokumentu
Szwedowski Mirosław Artur Grabowski 2012-03-05 13:08:14 dodanie dokumentu
Dziarska Anna Artur Grabowski 2012-03-05 13:07:59 dodanie dokumentu
Grosicka Małgorzata Artur Grabowski 2012-03-05 13:07:42 dodanie dokumentu
Sadowska-Jarmińska Lidia Artur Grabowski 2012-03-05 13:07:27 dodanie dokumentu
Dominik Ryszard Artur Grabowski 2012-03-05 13:06:42 dodanie dokumentu
Daniłow Agnieszka Artur Grabowski 2012-03-05 13:06:27 dodanie dokumentu
Pawlina Jan Artur Grabowski 2012-03-05 13:06:11 dodanie dokumentu
Duma Ewa Artur Grabowski 2012-03-05 13:05:54 dodanie dokumentu
Charyga Barbara Artur Grabowski 2012-03-05 13:05:39 dodanie dokumentu
Sobierańska-Grenda Jolanta Artur Grabowski 2012-03-05 13:04:59 edycja dokumentu
Sobierańska-Grenda Jolanta Artur Grabowski 2012-03-05 13:04:47 usunięcie załacznika
Dąbrowska Ewa Artur Grabowski 2012-03-05 13:04:26 edycja dokumentu
Dąbrowska Ewa Artur Grabowski 2012-03-05 13:04:11 usunięcie załacznika
Sobierańska-Grenda Jolanta Artur Grabowski 2012-03-05 13:01:35 edycja dokumentu
Dąbrowska Ewa Artur Grabowski 2012-03-05 13:01:22 dodanie dokumentu
Sobierańska-Grenda Jolanta Artur Grabowski 2012-03-05 13:00:43 dodanie dokumentu
Szczuraszek Małgorzata Artur Grabowski 2012-03-05 12:59:47 dodanie dokumentu
Zedlewska Beata Artur Grabowski 2012-03-05 12:59:25 dodanie dokumentu
Stawicki Jan Artur Grabowski 2012-03-05 12:59:04 dodanie dokumentu
Budrewicz Maria Artur Grabowski 2012-03-05 12:58:40 dodanie dokumentu
Bielecka Beata Artur Grabowski 2012-03-05 12:58:08 edycja dokumentu
Bielecka Beata Artur Grabowski 2012-03-05 12:36:04 edycja dokumentu
Bielecka Beata Artur Grabowski 2012-03-05 12:35:59 usunięcie załacznika
Bielecka Beata Artur Grabowski 2012-03-05 12:32:26 dodanie dokumentu
Pawlikowska Patrycja Paweł Kot 2012-03-02 12:31:53 edycja dokumentu
Pawlikowska Patrycja Paweł Kot 2012-03-02 12:31:42 dodanie dokumentu
Pawlikowska Patrycja Paweł Kot 2012-03-02 12:30:17 dodanie dokumentu
Pawlikowska Patrycja Paweł Kot 2012-03-02 12:21:34 edycja dokumentu
Pawlikowska Patrycja Paweł Kot 2012-03-02 12:07:37 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2012-03-02 10:00:37 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Starosta Powiatu Malborskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22 Paweł Kot 2012-03-01 10:01:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Lipinka do Kanału Panieńskiego Paweł Kot 2012-03-01 09:59:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Starosta Powiatu Malborskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22 Paweł Kot 2012-03-01 09:53:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Starosta Powiatu Malborskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22 Paweł Kot 2012-03-01 09:52:20 dodanie dokumentu
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż udziela się dotacji na rok 2012 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Paweł Kot 2012-03-01 09:19:01 edycja dokumentu
P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-03-01 08:25:05 edycja dokumentu