Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno - Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś Spółka Jawna, 41-260 Sławków, ul. 23 Stycznia 15, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły w km 67+500, obręb Dąbrowa oraz 71+300, obręb Boręty na potrzeby odbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, w ilości: Qmaxh = 4 m3/h, Qśr.d = 60 m3/d (miejsce poboru wody - w zależności od miejsca placu budowy, pobór przewiduje się w okresie do dnia 23.09.2014 r. - poza okresem zimowym). Paweł Szymkowiak 2012-07-03 12:59:36 dodanie dokumentu
Zadanie I - Remont dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku; Zadanie II - Remont chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-07-02 09:33:01 edycja dokumentu
Zadanie I - Remont dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku; Zadanie II - Remont chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-07-02 09:32:56 usunięcie załacznika
Udzielenie kredytu inwestycyjnego do kwoty 1.400.000,00PLN na finansowanie zadań inwestycyjnych Paweł Kot 2012-07-02 08:22:59 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu Paweł Kot 2012-06-29 14:59:23 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu Paweł Kot 2012-06-29 14:58:44 dodanie dokumentu
Zadanie I - Remont dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku; Zadanie II - Remont chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-06-29 14:29:20 dodanie dokumentu
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Trępnowy, gmina Nowy Staw Paweł Kot 2012-06-29 08:45:55 dodanie dokumentu
Sitowski Janusz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie Paweł Kot 2012-06-28 12:50:32 dodanie dokumentu
Kostrzewa Dariusz - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:48:31 dodanie dokumentu
Daniłów Agnieszka - Dyrektor Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:47:52 dodanie dokumentu
Radecka Małgorzata - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:47:17 dodanie dokumentu
Stawicki Jan - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:46:33 dodanie dokumentu
Wilczyński Adam - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:45:49 dodanie dokumentu
Kropidłowska Henryka - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:44:29 dodanie dokumentu
Bychawska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośordka Szkolno-Wychowawczego w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:43:12 dodanie dokumentu
Ślązak Ryszard - Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:42:26 dodanie dokumentu
Kuliński Waldemar - Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:41:44 dodanie dokumentu
Charyga Barbara - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:41:09 dodanie dokumentu
Korna Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:40:18 dodanie dokumentu
Zawadziński Antoni - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:39:27 dodanie dokumentu
Zawadzińska Renata - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:38:49 dodanie dokumentu
Sawirska Anna - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:38:07 dodanie dokumentu
Świercz Elżbieta - Specjalista ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:37:27 dodanie dokumentu
Steinborn Elżbieta - Specjalista ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:36:47 dodanie dokumentu
Duma Ewa - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:34:57 dodanie dokumentu
Masur Krystyna - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:34:10 dodanie dokumentu
Bielecka Beata - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:33:06 dodanie dokumentu
Budrewicz Maria - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:32:23 dodanie dokumentu
Reszka Joanna - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:31:37 dodanie dokumentu
Luterek Bogusława - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:30:56 dodanie dokumentu
Sławińska Teresa - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:29:44 dodanie dokumentu
Negowska Halina - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:29:05 dodanie dokumentu
Dominik Ryszard - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:28:13 dodanie dokumentu
Rutkowska Monika - Podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:27:07 dodanie dokumentu
Ziółkowski Maciej - Podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:26:25 dodanie dokumentu
Kalinowska Helena - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:25:49 dodanie dokumentu
Stopa Katarzyna - Podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:25:11 dodanie dokumentu
Zakrzewska Katarzyna - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:24:24 dodanie dokumentu
Sadowska-Jarmińska Lidia - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:23:01 dodanie dokumentu