Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku Artur Grabowski 2012-11-09 09:48:33 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-11-09 08:15:51 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-11-09 08:05:05 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Magdalena Zagórska 2012-11-05 11:24:29 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Magdalena Zagórska 2012-11-05 11:00:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-10-31 12:32:57 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-10-31 12:32:36 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-10-31 12:30:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-10-31 12:30:26 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowe nr 333/2012 Artur Grabowski 2012-10-31 10:54:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na budowę nr 331/2012 zmieniającą decyzję nr 250/2012 z dnia 12.07.2012r. Artur Grabowski 2012-10-31 10:54:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowe nr 333/2012 Artur Grabowski 2012-10-31 10:52:50 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na budowę nr 331/2012 zmieniającą decyzję nr 250/2012 z dnia 12.07.2012r. Artur Grabowski 2012-10-31 10:52:48 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na budowę nr 331/2012 zmieniającą decyzję nr 250/2012 z dnia 12.07.2012r. Artur Grabowski 2012-10-31 10:52:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowe nr 333/2012 Artur Grabowski 2012-10-31 10:52:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-10-30 14:26:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-10-30 14:23:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno - Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś Spółka Jawna, 41-260 Sławków, ul. 23 Stycznia 15, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły w km 67+500, obręb Dąbrowa oraz 71+300, obręb Boręty na potrzeby odbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, w ilości: Qmaxh = 4 m3/h, Qśr.d = 60 m3/d (miejsce poboru wody - w zależności od miejsca placu budowy, pobór przewiduje się w okresie do dnia 23.09.2014 r. - poza okresem zimowym). Paweł Szymkowiak 2012-10-30 14:06:02 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 13.07.2012 r. na wniosek pana Artura Szymańczyka, działającego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 8B, 81-912 Gdynia, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie JW. 1128 w Malborku, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w ilości: Q d śr. = 2 m3/d, Q max h = 0,5 m3/h, Q max r. = 600 m3/rok Paweł Szymkowiak 2012-10-30 14:06:01 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek pana Bogdana Rozmarynowskiego, działającego z pełnomocnictwa pana Aldo Napolitano - Dyrektora Zarządzającego oraz Członka Zarządu Eni Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 21/5, obręb Kamionka, gmina Malbork, w ilości Qmax h = 9,5 m3/h, Qśr. d = 100 m3/d, Qmax a = 40 000 m3/rok oraz wykonanie urządzenia wodnego do poboru tych wód. Woda pobierana z ujęcia przeznaczona ma być do obsługi wiertni w związku z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu ziemnego łupkowego. Paweł Szymkowiak 2012-10-30 14:05:59 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Miłoradz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Miłoradz, o projektowanym obciążeniu RLM = 4940, do rzeki Tuga - Wielka Święta w km 42 + 850, w ilości: Qmax..h = 42,0 m3/h, Qśr.d = 500,0 m3/d, w związku z rozbudową oczyszczalni Paweł Szymkowiak 2012-10-30 14:05:57 usunięcie dokument
Wykaz Stowarzyszeń Magdalena Zagórska 2012-10-25 07:47:41 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Magdalena Zagórska 2012-10-24 12:50:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 Paweł Kot 2012-10-16 11:15:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku firmy Ośrodek Hodowli Zarodowej "Gajewo" na przebudowę biogazowni w Tragaminie Paweł Kot 2012-10-16 10:02:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Miłoradzu Paweł Kot 2012-10-12 10:42:01 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Magdalena Zagórska 2012-10-11 14:59:28 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Magdalena Zagórska 2012-10-11 14:55:54 edycja dokumentu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Paweł Kot 2012-10-03 09:00:16 edycja dokumentu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Paweł Kot 2012-10-03 08:59:40 edycja dokumentu
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Paweł Kot 2012-10-03 08:59:24 edycja dokumentu
Zarząd Dróg Powiatowych Paweł Kot 2012-10-03 08:58:53 edycja dokumentu
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Na Skarpie" w Malborku - w likwidacji Paweł Kot 2012-10-03 08:58:23 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-10-02 09:05:28 edycja dokumentu
Englert Mariola - Likwidator Placówki Wielofinkcyjnej - Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Paweł Kot 2012-10-01 14:42:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie Starosty Malborskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji samorządowej w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Paweł Kot 2012-09-28 07:40:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie Starosty Malborskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji samorządowej w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Artur Grabowski 2012-09-26 09:46:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.09.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-09-19 14:33:09 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.09.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-09-19 14:32:13 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.09.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-09-19 14:29:59 dodanie dokumentu