Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2012-06-14 13:26:43 dodanie dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2012-06-14 13:26:22 usunięcie dokument
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2012-06-14 13:23:36 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2012-06-14 13:23:10 dodanie dokumentu
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-06-14 12:58:43 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:42:48 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:42:19 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:42:05 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:40:30 dodanie dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:36:33 usunięcie dokument
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:30:12 usunięcie załacznika
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-06-13 12:47:59 dodanie dokumentu
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-06-13 12:20:13 edycja dokumentu
Czapla Mirosław - STAROSTA POWIATU Paweł Kot 2012-06-11 14:37:03 edycja dokumentu
Opłaty za użytkowanie wieczyste Paweł Kot 2012-06-05 14:01:31 dodanie dokumentu
Uchwały i Zarządzenia Paweł Kot 2012-06-05 13:52:59 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę 3 szt. elektroni wiatrowych Paweł Kot 2012-06-04 10:54:05 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę 3 szt. elektroni wiatrowych Paweł Kot 2012-06-04 09:30:16 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku Paweł Kot 2012-06-01 12:33:59 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku Paweł Kot 2012-06-01 12:33:25 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu Paweł Kot 2012-05-31 14:12:03 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu Paweł Kot 2012-05-31 14:10:33 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu Paweł Kot 2012-05-31 14:08:30 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu Paweł Kot 2012-05-31 14:07:00 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu Paweł Kot 2012-05-31 14:05:08 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku Paweł Kot 2012-05-30 14:18:12 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku Paweł Kot 2012-05-30 14:17:48 dodanie dokumentu
Rodziny zastępcze Paweł Kot 2012-05-30 08:34:46 edycja dokumentu
Rodziny zastępcze Paweł Kot 2012-05-30 08:29:41 edycja dokumentu
Rodziny zastępcze Paweł Kot 2012-05-30 08:28:33 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2012-05-29 07:50:32 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.05.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-05-24 11:55:33 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.05.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-05-24 11:55:09 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-05-24 11:54:20 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.05.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-05-24 11:53:33 dodanie dokumentu
Zarząd Dróg Powiatowych Paweł Kot 2012-05-21 11:48:10 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniana na wniosek Polskiego Związku Działkowców - Rodzinnego Ogrodu Działkowego im 1-go Maja w Malborku, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im 1-go Maja w Malborku (działka nr 91, obręb 10 Malbork), w ilości : Qśr.d = 60,0 m3/d, Qmax h = 25,0 m3/h, Q max a = 13 500 m3/a do podlewania upraw grządkowych i ogrodniczych. Paweł Szymkowiak 2012-05-18 09:19:59 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniana na wniosek Polskiego Związku Działkowców - Rodzinnego Ogrodu Działkowego im 1-go Maja w Malborku, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im 1-go Maja w Malborku (działka nr 91, obręb 10 Malbork), w ilości : Qśr.d = 60,0 m3/d, Qmax h = 25,0 m3/h, Q max a = 13 500 m3/a do podlewania upraw grządkowych i ogrodniczych. Paweł Szymkowiak 2012-05-18 09:19:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej + WYNIK OTWARTEGO KONKUTRU Paweł Kot 2012-05-17 14:33:39 edycja dokumentu
Wądołowski Przemysław - CZŁONEK ZARZĄDU Paweł Kot 2012-05-15 12:55:15 edycja dokumentu