Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzja zatwierdzająca Dokumentację geologiczno - inżynierską określającą warunki gruntowo - wodne podłoża terenu projektowanej Farmy Wiatrowej "Miłoradz" Paweł Szymkowiak 2013-10-02 11:16:37 dodanie dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2013-09-30 15:06:24 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 27.09.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-09-26 10:38:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 27.09.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-09-26 10:37:19 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2013-09-23 10:35:04 edycja dokumentu
1 Paweł Kot 2013-09-13 16:08:28 usunięcie dokument
Ogłoszenie konkursu na stanowisku księgowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku Paweł Kot 2013-09-13 16:08:23 edycja dokumentu
1 Paweł Kot 2013-09-13 16:07:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisku księgowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku Paweł Kot 2013-09-13 16:06:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisku księgowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku Paweł Kot 2013-09-13 16:02:23 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-09-13 07:40:47 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Ochrona przyrody: zarybienie gatunkami zagrożonymi - reintrodukcja ichtiofauny Rzeki Nogat" Paweł Szymkowiak 2013-09-11 10:22:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg osiedlowych w Starym Polu (ul. Słoneczna wraz z ulicami bocznymi) do ziemi (rowu melioracyjnego RJ-21), wykonanie wylotów W1 i W2 w km 0+054 oraz 0+145 rowu melioracyjnego RJ-21 oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Nr OS 6223-0/10/10-3 z dnia 15.12.2010 r. Paweł Szymkowiak 2013-09-10 11:06:32 usunięcie dokument
Oferta realizacji zadania publicznego Paweł Szymkowiak 2013-09-10 11:06:30 usunięcie dokument
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze koncesji "Malbork" Paweł Szymkowiak 2013-09-10 11:06:27 usunięcie dokument
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU Paweł Kot 2013-09-09 12:56:30 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku Paweł Kot 2013-09-06 12:07:05 edycja dokumentu
Sprzedaż czterech działek położonych w Nowym Stawie, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW GD1M/00035455/7 Paweł Szarmach 2013-08-30 13:21:28 edycja dokumentu
Sprzedaż czterech działek położonych w Nowym Stawie, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW GD1M/00035455/7 Paweł Szarmach 2013-08-30 13:20:44 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-08-28 12:05:18 edycja dokumentu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - GN Paweł Kot 2013-08-27 11:10:46 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.08.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-08-26 12:04:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.08.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-08-26 12:03:00 dodanie dokumentu
Zarząd Dróg Powiatowych Paweł Kot 2013-08-26 07:47:10 edycja dokumentu
Starosta Powiatu Malborskiego OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Artur Grabowski 2013-08-22 15:27:05 edycja dokumentu
Starosta Powiatu Malborskiego OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Artur Grabowski 2013-08-22 14:55:55 edycja dokumentu
Starosta Powiatu Malborskiego OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Artur Grabowski 2013-08-22 14:55:20 dodanie dokumentu
Założenie Bazy Danych Obirktów Topogrficznych 500 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT. Artur Grabowski 2013-08-13 16:05:29 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Magdalena Zagórska 2013-08-13 12:46:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze koncesji "Malbork" Paweł Szymkowiak 2013-08-07 13:47:56 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego Paweł Szymkowiak 2013-08-01 12:53:25 dodanie dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia Kierowców (Szkół) Paweł Kot 2013-07-23 12:17:28 dodanie dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia (Szkół) Paweł Kot 2013-07-23 12:16:24 usunięcie dokument
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia (Szkół) Paweł Kot 2013-07-23 12:14:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Nr OS 6540.2.2013.4 z dnia 28.06.2013 r. Paweł Szymkowiak 2013-07-19 07:59:22 usunięcie dokument
Decyzja zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich podłoża terenu projektowanej Farmy Wiatrowej "Miłoradz" położonej na terenie gminy Miłoradz w powiecie malborskim, woj. pomorskie" Paweł Szymkowiak 2013-07-19 07:59:18 usunięcie dokument
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2013-07-12 13:18:23 edycja dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2013-07-12 13:14:36 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Magdalena Zagórska 2013-07-11 14:56:21 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg osiedlowych w Starym Polu (ul. Słoneczna wraz z ulicami bocznymi) do ziemi (rowu melioracyjnego RJ-21), wykonanie wylotów W1 i W2 w km 0+054 oraz 0+145 rowu melioracyjnego RJ-21 oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Nr OS 6223-0/10/10-3 z dnia 15.12.2010 r. Paweł Szymkowiak 2013-07-11 08:22:50 edycja dokumentu