Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Ochrona przyrody: zarybienie gatunkami zagrożonymi - reintrodukcja ichtiofauny Rzeki Nogat" Paweł Szymkowiak 2013-09-11 10:22:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg osiedlowych w Starym Polu (ul. Słoneczna wraz z ulicami bocznymi) do ziemi (rowu melioracyjnego RJ-21), wykonanie wylotów W1 i W2 w km 0+054 oraz 0+145 rowu melioracyjnego RJ-21 oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Nr OS 6223-0/10/10-3 z dnia 15.12.2010 r. Paweł Szymkowiak 2013-09-10 11:06:32 usunięcie dokument
Oferta realizacji zadania publicznego Paweł Szymkowiak 2013-09-10 11:06:30 usunięcie dokument
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze koncesji "Malbork" Paweł Szymkowiak 2013-09-10 11:06:27 usunięcie dokument
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU Paweł Kot 2013-09-09 12:56:30 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku Paweł Kot 2013-09-06 12:07:05 edycja dokumentu
Sprzedaż czterech działek położonych w Nowym Stawie, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW GD1M/00035455/7 Paweł Szarmach 2013-08-30 13:21:28 edycja dokumentu
Sprzedaż czterech działek położonych w Nowym Stawie, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW GD1M/00035455/7 Paweł Szarmach 2013-08-30 13:20:44 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-08-28 12:05:18 edycja dokumentu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - GN Paweł Kot 2013-08-27 11:10:46 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.08.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-08-26 12:04:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.08.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-08-26 12:03:00 dodanie dokumentu
Zarząd Dróg Powiatowych Paweł Kot 2013-08-26 07:47:10 edycja dokumentu
Starosta Powiatu Malborskiego OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Artur Grabowski 2013-08-22 15:27:05 edycja dokumentu
Starosta Powiatu Malborskiego OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Artur Grabowski 2013-08-22 14:55:55 edycja dokumentu
Starosta Powiatu Malborskiego OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Artur Grabowski 2013-08-22 14:55:20 dodanie dokumentu
Założenie Bazy Danych Obirktów Topogrficznych 500 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT. Artur Grabowski 2013-08-13 16:05:29 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Magdalena Zagórska 2013-08-13 12:46:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze koncesji "Malbork" Paweł Szymkowiak 2013-08-07 13:47:56 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego Paweł Szymkowiak 2013-08-01 12:53:25 dodanie dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia Kierowców (Szkół) Paweł Kot 2013-07-23 12:17:28 dodanie dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia (Szkół) Paweł Kot 2013-07-23 12:16:24 usunięcie dokument
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia (Szkół) Paweł Kot 2013-07-23 12:14:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Nr OS 6540.2.2013.4 z dnia 28.06.2013 r. Paweł Szymkowiak 2013-07-19 07:59:22 usunięcie dokument
Decyzja zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich podłoża terenu projektowanej Farmy Wiatrowej "Miłoradz" położonej na terenie gminy Miłoradz w powiecie malborskim, woj. pomorskie" Paweł Szymkowiak 2013-07-19 07:59:18 usunięcie dokument
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2013-07-12 13:18:23 edycja dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2013-07-12 13:14:36 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Magdalena Zagórska 2013-07-11 14:56:21 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg osiedlowych w Starym Polu (ul. Słoneczna wraz z ulicami bocznymi) do ziemi (rowu melioracyjnego RJ-21), wykonanie wylotów W1 i W2 w km 0+054 oraz 0+145 rowu melioracyjnego RJ-21 oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Nr OS 6223-0/10/10-3 z dnia 15.12.2010 r. Paweł Szymkowiak 2013-07-11 08:22:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg osiedlowych w Starym Polu (ul. Słoneczna wraz z ulicami bocznymi) do ziemi (rowu melioracyjnego RJ-21), wykonanie wylotów W1 i W2 w km 0+054 oraz 0+145 rowu melioracyjnego RJ-21 oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Nr OS 6223-0/10/10-3 z dnia 15.12.2010 r. Paweł Szymkowiak 2013-07-11 08:22:24 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-07-05 10:39:27 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Magdalena Zagórska 2013-07-04 08:10:57 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Magdalena Zagórska 2013-07-03 11:07:54 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Nr OS 6540.2.2013.4 z dnia 28.06.2013 r. Paweł Szymkowiak 2013-07-02 13:39:23 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Nr OS 6540.2.2013.4 z dnia 28.06.2013 r. Paweł Szymkowiak 2013-07-02 13:39:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Nr OS 6540.2.2013.4 z dnia 28.06.2013 r. Paweł Szymkowiak 2013-07-02 13:38:44 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Nr OS 6540.2.2013.4 z dnia 28.06.2013 r. Paweł Szymkowiak 2013-07-02 13:37:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danyc ho dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - wniosek KSC S.A. Paweł Szymkowiak 2013-07-02 13:35:59 usunięcie dokument
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokuemntach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - wniosek ECO Malbork Paweł Szymkowiak 2013-07-02 13:35:57 usunięcie dokument
Zmiana numeru rachunku bankowego Miasta Malborka do opłaty skarbowej Paweł Szymkowiak 2013-07-02 13:35:55 usunięcie dokument