Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-11-04 11:06:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-11-04 11:06:02 dodanie dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2013-10-29 12:31:56 edycja dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2013-10-29 12:30:48 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2013-10-28 08:30:15 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku Paweł Kot 2013-10-23 11:47:03 edycja dokumentu
Małyj Andrzej Paweł Kot 2013-10-22 14:49:48 edycja dokumentu
I Liceum Ogólnokształcące Paweł Kot 2013-10-22 13:05:38 edycja dokumentu
II Liceum Ogólnokształcące Paweł Kot 2013-10-22 13:03:56 edycja dokumentu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Paweł Kot 2013-10-22 13:02:24 edycja dokumentu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Paweł Kot 2013-10-22 13:02:03 edycja dokumentu
Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku Paweł Kot 2013-10-22 13:00:08 edycja dokumentu
Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku Paweł Kot 2013-10-22 12:59:15 edycja dokumentu
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Malborku Paweł Kot 2013-10-22 12:58:24 edycja dokumentu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku Paweł Kot 2013-10-22 12:57:10 edycja dokumentu
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Paweł Kot 2013-10-22 12:56:50 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2013-10-22 08:57:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych do nawodnień ogrodów działkowych z Kanału Juranda Paweł Szymkowiak 2013-10-17 09:09:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr OS 6541.3.2013.2 z dnia 01.10.2013 r. zatwierdzającej Dokumentację geologiczno - inżynierską określającą warunki gruntowo - wodne podłoża terenu projektowanej Farmy Wiatrowej "Miłoradz" Paweł Szymkowiak 2013-10-17 08:58:45 usunięcie dokument
Decyzja zatwierdzająca Dokumentację geologiczno - inżynierską określającą warunki gruntowo - wodne podłoża terenu projektowanej Farmy Wiatrowej "Miłoradz" Paweł Szymkowiak 2013-10-17 08:58:44 usunięcie dokument
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Ochrona przyrody: zarybienie gatunkami zagrożonymi - reintrodukcja ichtiofauny Rzeki Nogat" Paweł Szymkowiak 2013-10-17 08:58:41 usunięcie dokument
Wystąpienia pokontrolne z roku 2013 Paweł Kot 2013-10-10 10:06:35 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru Paweł Kot 2013-10-07 13:34:09 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru Paweł Kot 2013-10-07 13:33:17 dodanie dokumentu
Spotkanie konsultacyjne w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Paweł Kot 2013-10-07 12:43:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr OS 6541.3.2013.2 z dnia 01.10.2013 r. zatwierdzającej Dokumentację geologiczno - inżynierską określającą warunki gruntowo - wodne podłoża terenu projektowanej Farmy Wiatrowej "Miłoradz" Paweł Szymkowiak 2013-10-02 11:20:12 dodanie dokumentu
Decyzja zatwierdzająca Dokumentację geologiczno - inżynierską określającą warunki gruntowo - wodne podłoża terenu projektowanej Farmy Wiatrowej "Miłoradz" Paweł Szymkowiak 2013-10-02 11:17:14 edycja dokumentu
Decyzja zatwierdzająca Dokumentację geologiczno - inżynierską określającą warunki gruntowo - wodne podłoża terenu projektowanej Farmy Wiatrowej "Miłoradz" Paweł Szymkowiak 2013-10-02 11:16:37 dodanie dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2013-09-30 15:06:24 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 27.09.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-09-26 10:38:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 27.09.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-09-26 10:37:19 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2013-09-23 10:35:04 edycja dokumentu
1 Paweł Kot 2013-09-13 16:08:28 usunięcie dokument
Ogłoszenie konkursu na stanowisku księgowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku Paweł Kot 2013-09-13 16:08:23 edycja dokumentu
1 Paweł Kot 2013-09-13 16:07:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisku księgowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku Paweł Kot 2013-09-13 16:06:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisku księgowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku Paweł Kot 2013-09-13 16:02:23 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-09-13 07:40:47 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Ochrona przyrody: zarybienie gatunkami zagrożonymi - reintrodukcja ichtiofauny Rzeki Nogat" Paweł Szymkowiak 2013-09-11 10:22:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg osiedlowych w Starym Polu (ul. Słoneczna wraz z ulicami bocznymi) do ziemi (rowu melioracyjnego RJ-21), wykonanie wylotów W1 i W2 w km 0+054 oraz 0+145 rowu melioracyjnego RJ-21 oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Nr OS 6223-0/10/10-3 z dnia 15.12.2010 r. Paweł Szymkowiak 2013-09-10 11:06:32 usunięcie dokument