Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
hh Paweł Kot 2013-12-03 11:56:09 usunięcie dokument
hh Paweł Kot 2013-12-03 11:56:06 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:55:57 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:54:57 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:54:35 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:54:26 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:54:07 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:53:54 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:53:07 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:50:58 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:49:08 usunięcie dokument
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:48:18 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2013-12-03 11:43:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:46:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:46:22 usunięcie załacznika
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:43:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:41:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:41:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:40:54 dodanie dokumentu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Paweł Kot 2013-11-21 13:46:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2013-11-21 13:13:10 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów rolnych, których obszar przekracza 100 ha w obrębie Kławki, gm. Stare Pole Paweł Szymkowiak 2013-11-19 10:59:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych do nawodnień ogrodów działkowych z Kanału Juranda Paweł Szymkowiak 2013-11-19 10:46:50 usunięcie dokument
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.11.2013 godz. 15:00 Paweł Kot 2013-11-14 14:44:23 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.11.2013 godz. 15:00 Paweł Kot 2013-11-14 14:42:41 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-11-14 11:16:20 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-11-04 11:06:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2013 godz. 14:00 Paweł Kot 2013-11-04 11:06:02 dodanie dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2013-10-29 12:31:56 edycja dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2013-10-29 12:30:48 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2013-10-28 08:30:15 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku Paweł Kot 2013-10-23 11:47:03 edycja dokumentu
Małyj Andrzej Paweł Kot 2013-10-22 14:49:48 edycja dokumentu
I Liceum Ogólnokształcące Paweł Kot 2013-10-22 13:05:38 edycja dokumentu
II Liceum Ogólnokształcące Paweł Kot 2013-10-22 13:03:56 edycja dokumentu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Paweł Kot 2013-10-22 13:02:24 edycja dokumentu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Paweł Kot 2013-10-22 13:02:03 edycja dokumentu
Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku Paweł Kot 2013-10-22 13:00:08 edycja dokumentu
Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku Paweł Kot 2013-10-22 12:59:15 edycja dokumentu
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Malborku Paweł Kot 2013-10-22 12:58:24 edycja dokumentu