Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Duda Dariusz Paweł Kot 2014-05-19 11:24:10 edycja dokumentu
Jasiński Mirosław Paweł Kot 2014-05-19 11:23:07 edycja dokumentu
Kasyna Janusz Paweł Kot 2014-05-19 11:22:44 edycja dokumentu
Kondys Jarosław Paweł Kot 2014-05-19 11:22:23 edycja dokumentu
Krzyżak Szczepan - CZŁONEK ZARZĄDU Paweł Kot 2014-05-19 11:22:00 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2014-05-16 11:52:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego dla Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Paweł Szymkowiak 2014-05-16 07:53:03 usunięcie dokument
Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Paweł Szymkowiak 2014-05-16 07:52:59 usunięcie dokument
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów rolnych, których obszar przekracza 100 ha w obrębie Kławki, gm. Stare Pole Paweł Szymkowiak 2014-05-16 07:52:58 usunięcie dokument
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Paweł Szymkowiak 2014-05-16 07:52:17 usunięcie dokument
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5.998.971,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.498.971,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 PLN Paweł Kot 2014-05-13 09:25:12 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2014-05-12 12:44:33 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2014 Paweł Kot 2014-05-09 13:45:25 dodanie dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2014 Paweł Kot 2014-05-09 13:44:33 usunięcie dokument
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.05.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-05-09 09:40:37 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.05.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-05-09 08:38:44 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.05.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-05-09 08:38:04 usunięcie dokument
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.05.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-05-09 08:37:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.05.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-05-09 08:36:55 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.05.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-05-09 08:36:41 usunięcie załacznika
aaaa Paweł Kot 2014-05-08 14:27:03 usunięcie dokument
aaaa Paweł Kot 2014-05-08 14:27:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.05.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-05-08 14:26:53 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.05.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-05-08 14:25:15 dodanie dokumentu
Budowa Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki 162/19, 187/16, 187/40 obr. 12m Malbork Paweł Kot 2014-05-06 14:12:57 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2014-05-05 07:31:06 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2014-04-28 14:13:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Paweł Szymkowiak 2014-04-23 12:37:19 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2014-04-22 10:43:27 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2014-04-15 12:30:25 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2014-04-15 11:24:31 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2014-04-15 11:23:19 edycja dokumentu
Budowa Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki 162/19, 187/16, 187/40 obr. 12m, Malbork Paweł Kot 2014-04-14 10:22:28 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2014-04-11 08:19:18 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2014 rok Paweł Kot 2014-04-04 13:42:11 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2014-04-04 13:42:00 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.03.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-03-20 08:53:34 dodanie dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-03-19 13:10:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów rolnych, których obszar przekracza 100 ha w obrębie Kławki, gm. Stare Pole Paweł Szymkowiak 2014-03-17 12:30:39 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-03-13 07:54:08 edycja dokumentu