Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-01-24 09:21:56 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż 2 pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-01-23 13:29:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Paweł Kot 2014-01-22 13:45:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Paweł Kot 2014-01-22 13:43:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Paweł Kot 2014-01-22 13:43:16 dodanie dokumentu
Dom Pomocy Społecznej Paweł Kot 2014-01-20 11:29:31 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż 2 pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-01-17 13:03:55 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż 2 pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-01-17 13:03:12 dodanie dokumentu
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2014-01-16 11:08:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego dla Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Paweł Szymkowiak 2014-01-13 13:13:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego dla Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Paweł Szymkowiak 2014-01-13 13:12:56 dodanie dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2013 Paweł Kot 2014-01-13 12:41:03 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2014-01-09 08:53:31 edycja dokumentu
Proces strategiczny oceny oddziaływania na środowisko Paweł Kot 2014-01-08 14:31:14 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2014-01-07 11:28:42 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2014 rok Paweł Kot 2014-01-03 10:15:00 dodanie dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-01-02 13:46:41 edycja dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-01-02 13:43:21 edycja dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-01-02 13:42:55 usunięcie załacznika
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-01-02 13:42:52 usunięcie załacznika
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-30 14:24:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-30 14:21:53 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.12.2013 godz. 12:00 Paweł Kot 2013-12-20 14:55:01 dodanie dokumentu
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-19 12:51:11 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2013 Paweł Kot 2013-12-19 12:40:26 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-19 10:50:37 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-19 10:49:00 edycja dokumentu
Kasa Starostwa Powiatowego - okres świąteczny Paweł Kot 2013-12-12 13:07:35 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-12-09 13:54:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów rolnych, których obszar przekracza 100 ha w obrębie Kławki, gm. Stare Pole Paweł Szymkowiak 2013-12-09 09:23:39 usunięcie dokument
Wystąpienia pokontrolne z roku 2009 Paweł Kot 2013-12-09 09:11:40 edycja dokumentu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Paweł Kot 2013-12-06 10:39:05 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Paweł Kot 2013-12-06 09:25:54 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Paweł Kot 2013-12-06 09:24:50 dodanie dokumentu
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-05 14:51:01 edycja dokumentu
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-05 14:49:26 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-04 09:44:38 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-04 09:43:37 dodanie dokumentu
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU Paweł Kot 2013-12-03 12:13:43 edycja dokumentu
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU Paweł Kot 2013-12-03 12:04:20 edycja dokumentu