Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
aaaa Paweł Kot 2014-05-08 14:27:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.05.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-05-08 14:26:53 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.05.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-05-08 14:25:15 dodanie dokumentu
Budowa Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki 162/19, 187/16, 187/40 obr. 12m Malbork Paweł Kot 2014-05-06 14:12:57 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2014-05-05 07:31:06 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2014-04-28 14:13:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Paweł Szymkowiak 2014-04-23 12:37:19 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2014-04-22 10:43:27 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2014-04-15 12:30:25 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2014-04-15 11:24:31 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2014-04-15 11:23:19 edycja dokumentu
Budowa Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki 162/19, 187/16, 187/40 obr. 12m, Malbork Paweł Kot 2014-04-14 10:22:28 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2014-04-11 08:19:18 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2014 rok Paweł Kot 2014-04-04 13:42:11 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2014-04-04 13:42:00 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.03.2014 godz. 15:00 Paweł Kot 2014-03-20 08:53:34 dodanie dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-03-19 13:10:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów rolnych, których obszar przekracza 100 ha w obrębie Kławki, gm. Stare Pole Paweł Szymkowiak 2014-03-17 12:30:39 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-03-13 07:54:08 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego w miejscowości Kamionka, gmina Malbork Paweł Szymkowiak 2014-03-12 10:50:46 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie PRINO-PLAST Sp. z o.o. JV Paweł Szymkowiak 2014-03-12 10:50:43 usunięcie dokument
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr OS 604.2.2.2013.5 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów rolnych, których obszar przekracza 100 ha w obrębie Kławki, gm. Stare Pole Paweł Szymkowiak 2014-03-12 10:50:35 usunięcie dokument
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Paweł Kot 2014-03-11 12:59:19 edycja dokumentu
Przetarg na wynajem pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2014-03-07 09:10:04 dodanie dokumentu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017 Paweł Kot 2014-03-06 09:13:09 edycja dokumentu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017 Paweł Kot 2014-03-06 09:11:25 usunięcie załacznika
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017 Paweł Kot 2014-03-06 09:11:19 usunięcie załacznika
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017 Paweł Kot 2014-03-06 09:10:20 edycja dokumentu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017 Paweł Kot 2014-03-06 09:10:16 usunięcie załacznika
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017 Paweł Kot 2014-03-06 09:09:49 usunięcie załacznika
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017 Paweł Kot 2014-03-06 09:09:33 usunięcie załacznika
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017 Paweł Kot 2014-03-06 09:01:32 edycja dokumentu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017 Paweł Kot 2014-03-06 09:00:54 usunięcie załacznika
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017 Paweł Kot 2014-03-06 09:00:43 usunięcie załacznika
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-03-05 14:19:08 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-03-05 14:18:35 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-03-05 14:16:12 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-03-05 14:15:17 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-03-05 13:39:50 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2014-03-03 13:56:37 edycja dokumentu