Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Paweł Kot 2016-03-17 12:07:12 dodanie dokumentu
Sekretarz Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-03-14 13:33:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów wsi Klecie, gmina Stare Pole Paweł Szymkowiak 2016-03-14 10:30:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole Paweł Szymkowiak 2016-03-14 10:29:22 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-03-11 14:06:03 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-03-11 14:03:09 usunięcie załacznika
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-03-11 09:02:18 edycja dokumentu
II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-03-10 08:25:44 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora do spraw Księgowości w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-03-09 15:40:45 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2015 rok Paweł Kot 2016-03-07 08:30:29 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego na działce nr 290, obręb Kościeleczki, gmina Malbork oraz na działce nr 10, obręb Tralewo i działce nr 100, obręb Laski, gmina Nowy Staw Paweł Szymkowiak 2016-03-02 14:21:09 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-03-01 14:17:07 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-02-29 13:56:24 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-02-29 13:54:51 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-02-29 13:53:57 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-02-29 13:53:23 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej Paweł Kot 2016-02-29 13:52:29 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2016-02-29 13:29:11 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-02-26 09:27:53 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 24-02-2016 Artur Grabowski 2016-02-24 08:52:51 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 24-02-2016 Artur Grabowski 2016-02-24 08:51:41 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-02-19 14:00:41 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2016-02-19 13:12:35 dodanie dokumentu
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Malborskim Paweł Kot 2016-02-15 12:57:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2016-02-15 09:20:04 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego na działce nr 290, obręb Kościeleczki, gmina Malbork oraz na działce nr 10, obręb Tralewo i działce nr 100, obręb Laski, gmina Nowy Staw Paweł Szymkowiak 2016-02-12 14:49:00 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-02-12 10:12:07 edycja dokumentu
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Malborskim Paweł Kot 2016-02-11 13:37:39 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-02-11 12:18:48 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2016-02-10 11:52:08 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert - Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie malborskim w warunkach wolnościowych w roku 2016 Paweł Kot 2016-02-09 10:19:59 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert - Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie malborskim w warunkach wolnościowych w roku 2016 Paweł Kot 2016-02-09 10:13:47 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert - Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie malborskim w warunkach wolnościowych w roku 2016 Paweł Kot 2016-02-09 10:10:06 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu z dnia 29-01-2016 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z zasobu Skarbu Państwa, położonej w gminie Lichnowy Paweł Kot 2016-02-09 08:10:19 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu z dnia 29-01-2016 Paweł Kot 2016-02-08 10:17:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę mostu betonowego na rzece Tudze - Wielkiej Świętej w Nowym Stawie działka nr 1, obręb 5, Nowy Staw Paweł Szymkowiak 2016-02-04 10:36:04 dodanie dokumentu
Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k. Paweł Kot 2016-02-04 09:55:36 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-02-04 09:19:03 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku Paweł Kot 2016-02-03 14:18:43 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku Paweł Kot 2016-02-03 14:16:17 dodanie dokumentu