Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXVI/244/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

 

Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza
otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
w zakresach:

ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 06_12_2017_14_14_08_ogłoszenie otwartego konkursu.doc 2017-12-06 14:14:08 pobrano 59 razy
2 skasowany Ogłoszenie otwartego konkursu.doc 2017-11-24 11:52:03 pobrano 40 razy
3 zalacznik OFERTA.docx 2017-11-24 11:52:03 pobrano 61 razy
4 zalacznik SPRAWOZDANIE.docx 2017-11-24 11:52:03 pobrano 34 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 24-11-2017 11:52:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Piekarska 24-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 06-12-2017 14:14:08