Usuwanie i holowanie pojazdów

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI
w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

ODBIÓR POJAZDU

Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Malborskiego parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

Lokalizacja parkingu strzeżonego:

TECHSERWIS Mariusz Jankowski
ul. Kwiatkowskiego 11
82-200 Malbork
tel. +48 662 712 250

 1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji / Straży Miejskiej możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 2. Opłaty pobiera Starostwo Powiatowe w Malborku (Pl. Słowiański 17). Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na obszarze Powiatu Malborskiego ustala corocznie w drodze uchwały Rada Powiatu Malborskiego.

 3. Aktualnie w tym zakresie obowiązuje uchwała Nr XVI/162/2016 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2017 r.

   (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.11.2016 r., poz. 3758).

 4. Opłata za przechowywanie naliczana jest za dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.

 5. Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Malborku w celu ustalenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu:
  - telefonicznie 55 646-04-39 lub 55 646-04-10
  - lub osobiście w Starostwie w pokoju nr 44 lub 42 (I piętro).

 6. Wpłaty należy dokonać:
  a) w kasie Starostwa Powiatowego w Malborku - pok. nr 37 (I piętro)
      pon. - pt. godz. 8.00 - 14.00 lub
  b) na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa:
      Millennium Bank 63 1160 2202 0000 0002 5807 3117
  na druku płatności należy umieścić następujące dane:
  - marka i nr rejestracyjny pojazdu,
  - kwota za usunięcie pojazdu z drogi (holowanie),
  - opłata za przechowywanie pojazdu na parkingu (ilość dób przechowywania x stawka kwotowa za dobę przechowywania).

 7. Warunkami odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:
  1) zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja lub Straż Miejska),
  2) dokumentu tożsamości,
  3) dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),
  4) dowodu zapłaty za całkowity koszt usunięcia i przechowywania pojazdu.

 8. Po uiszczeniu opłaty należy udać się na parking strzeżony w celu odbioru pojazdu:
  TECHSERWIS Mariusz Jankowski
  ul. Kwiatkowskiego 11
  82-200 Malbork
  tel. +48 662 712 250

  ODBIÓR pojazdu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  tel. +48 662 712 250.

Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, należy przedłożyć dodatkowo upoważnienie od współwłaściciela/li do odbioru pojazdu z parkingu.

 

W A Ż N E

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi (w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 w/w ustawy) spowoduje, że Starosta Malborski wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu Malborskiego.

W przypadku orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Malborskiego koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015). Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

W związku z powyższym jeżeli Twój pojazd w trybie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm) został usunięty na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota na rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu. Odbierz go i pokryj należność, póki rachunek nie sięga tysięcy złotych! Postępowanie może trwać wiele miesięcy - przez cały czas rosną jego koszty, które obciążają właściciela (posiadacza) pojazdu.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Stawki opłat obowiązujące w 2017 r.pdf 2017-04-28 14:45:29 pobrano 150 razy
2 zalacznik Uchwała RP XVI-162-2016 z dnia 26-10-2016.pdf 2017-04-28 14:45:29 pobrano 104 razy
3 zalacznik PODSTAWA PRAWNA.pdf 2016-01-11 11:53:46 pobrano 410 razy
4 skasowany Stawki opłat obowiązujące w 2016 r.pdf 2016-01-11 11:53:46 pobrano 435 razy
5 skasowany Uchwała.RP.VIII.77.2015 - pojazdy stawki na 2016 r..pdf 2016-01-11 11:53:46 pobrano 292 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 11-01-2016 11:53:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Skowera 11-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 28-04-2017 14:45:29