Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne

Lp.

Data doręczenia zgłoszenia

 

Inwestor

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1.

02.10.2015r.

Przemysław Czerwiński

Barbara Czerwińska

Dz. 31 Obr. ewid. 5 jedn. ewid. Nowy Staw

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

 

 

Brak sprzeciwu

04.11.2015r.

2

16.10.2015

Paprocki Mariusz

Dz. Nr 49/7, Nowa Wieś

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

 

Brak sprzeciwu

18.11.2015r.

3

27.10.2015

Gmina Nowy Staw

Dz. Nr 155, 154, 10, 119, 117, 126, 128, 170/4, 170/3, 170/6, 89, 87, 86, 77, 50, 51/4, 51/1, 52/2, 53, 54, 55, 9, 8, 7 obr. Laski dz. Nr 149, 143 obr. ewid. 6 Nowy Staw

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna z przepompownia ścieków i niezbędna infrastruktura techniczna

 

 

 

Brak sprzeciwu

30.11.2015r.

4

09.11.2015

Energa – Operator S.A.

Dz. 28/12, 2/2 obr. ewid. 13 jedn. ewid. Malbork
Dz. 185/11 obr. ewid. 14 jedn. ewid. Malbork

Linia kablowa nN

 

Brak sprzeciwu
11.12.2015r.

5

04.12.2015

Energa -Operator S.A

Dz. Nr 437, 438, 439, 445/14, 445/28 Stare Pole

Linia kablowa nn 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu

07.01.2016r.

6

23.12.2015

Energa -Operator S.A

Dz. Nr 41/5, 41/6, 201 obr. Nowa Wieś

Linia kablowa

 

Brak sprzeciwu

25.01.2016r.

7

11.01.2016

Energa -Operator S.A

Dz. Nr 337, 340 obr. Stare Pole

Linia kablowa

 

Brak sprzeciwu
11.02.2016r.

8

20.01.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 8/249, 8/250, 8/462, 8/122 Nowa Wieś ul. Litewska

Linia kablowa nn 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu

21.02.2016r.

9

 

 

21.01.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 105, 104, 87, 88/2 Lichnowy

Linia kablowa nn 0,4 kV

 

 

Brak sprzeciwu
22.02.2016r.

10

 

26.01.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 149/27, 153/8, 155/1 obr 8 Malbork

Linia kablowa nn 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu

26.02.2016r.

11

 

03.02.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 75/1, 73 obr 3 Malbork ul. Wałowa

Linia kablowa nn 0,4kV

 

Brak sprzeciwu

04.03.2016r.

12

 

09.02.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 109/1 Grobelno

Linia kablowa nn 0,4kV

 

 

Brak sprzeciwu

10.03.2016r.

13

19.02.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 31 obr 9 Malbork ul. Słoneczna

Przebudowa sieci napowietrznej nn oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV

 

Brak sprzeciwu

21.03.2016r.

14

11.02.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 3/1, 213/29, 213/30 obr 11 Malbork

Linia kablowa nn 0,4kV do obiektów użyteczności publicznej

 

Brak sprzeciwu

24.03

.2016r.

15

08.03.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 200, 237/6, 237/7, 237/8, 237/9, 237/10, 237/11, 237/12, 237/13, 237/15, 237/16, 237/17, 237/18 obr. 10 Malbork

Linia kablowa nn 0,4kV

 

 

Brak sprzeciwu

11.04.2016r

16

16.03.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23 Grobelno

Sieć elektroenergatyczna

 

Sprzeciw w dniu

15.04.2016r

17

 

 

17.03.2016

Energa -Operator S.A

Dz. Nr 154/5, 154/8, 156, 116/16, 116/11, 116/10, 116/9 Malbork obr. 8

Sieć elektroenergetyczna

 

Brak sprzeciwu

18.04.2016r

18

 

06.04.2016

Energa -Operator S.A

Dz. nr 197/4, 197/5, 197/6, 197/8, 197/9, 197/10, 197/11, 197/12, 198/18 obr. 18 Malbork

ul. Sympatyczna

 

 

 

Linia kablowa nN celem zasilania bud. jednorodzinnych

 

Brak sprzeciwu

06.05.2016r

19

 

06.04.2016

Energa -Operator S.A

Dz. Nr 163/7, 163/8, 163/9, 125/3, 164, 216/1, 131/2, 215/2 obr 11 Malbork

Linia kablowa w celu zwiększenia mocy dla obiektu usługowego

 

 

Brak sprzeciwu

06.05.2016r

20

14.04.2016

Energa -Operator S.A

Dz. nr 11/2, 2 obr. 4 , dz. Nr 33, 35, 10/7, 23/21, 21/1 obręb 5 Nowy Staw ul. Kolejowa

Linia kablowa nN

 

 

Brak sprzeciwu

14.05.2016r

21

29.04.2016

Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne TG ELEKTRYK

Dz. 17/9, 17/8, 17/10, 20/3, 179, 20/4, 20/2, 178, 210/1, 210/2, 210/3, 21, 22/1, 22/2, 23/5, 23/6, 23/4 Kraśniewo

Siec elektroenergetyczna napowietrzna nN

 

Brak sprzeciwu

29.05.2016r

22

08.06.2016

Małgorzata Borkowska

Dz. Nr 380/3 obr. ewid. 17 jedn. ewid. Malbork

 

 

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

 

Brak sprzeciwu 08.07.2016r.

23

09.06.2016r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp.zo.o.

Dz.nr

68, 71, 72, 85/1, 86/1, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96/1, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131/1, 132/1, 133/1, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142/5, 142/6, 145, 146/1, 148, 150, 152, 158/7, 158/10, 158/91 – obr. ewid. 15, Dz. 4, 5/1, 5/2, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 13, 14/4, 16/4, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 22/5, 23/1, 24/1, 31, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46/1, 47, 59, 89/2, 90, 92, 93, 94, 95, 200/1, 200/2, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 265/8, 265/9, 265/10, 265/11, 265/12, 267, 268, 269

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

Brak sprzeciwu 12.07.2016r.

24

10.06.2016

Energa Operator S.A.

Dz. 140/4, 213/30, obr.ewid.11, jedn. ewid. Malbork

Budowa linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania oświetlenia zewnętrznego-iluminacja murów miejskich

 

Brak sprzeciwu 21.07.2016r.

25

22.06.2016

Urszula Nowaczyńska

Dz. 45/3, 45/5, 45/9, 45/10, obr. 3, jedn. ewid. Nowy Staw

Budowa kanalizacji grawitacyjnej z odejściami do granic działek

 

Brak sprzeciwu 22.07.2016r.

26

24.06.

2016

Energa Operator S.A.

Dz. 17/9, 19/10, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23, 165/9, 165/11, 169/1, 169/4, obr. Grobelno, jedn. ewid. Malbork

Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych w miejscowości Grobelno

 

Brak sprzeciwu 25.07.2016r.

27

14.07.2016

 

 

Agnieszka i Paweł Tyda

Dz. nr 94/19 obr. ewid. Szymankowo, jedn. eiwd. Lichnowy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Brak sprzeciwu 12.08.2016r.

28

29.07.2016

Miasto Malbork

Dz. nr 23/2 obr. ewid. 4, jedn. ewid. Malbork przy ul. Ciepłej

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia Parku Północnego

 

Brak sprzeciwu 29.08.2016r.

29

03.08.2016

Energa-Operator S A

Dz. nr 46/3 obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork dz. nr 213/30 obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork

Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w celu przyłączenia obiektów technicznych (oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej - dk nr 22)

 

Brak sprzeciwu 01.09.2016r.

30

03.08.2016

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki

Dz. nr 16/3 obr. ewid. 2, jedn. ewid. Nowy Staw przy ul. Bema 7

Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego

 

Brak sprzeciwu 01.09.2016r.

31

30.08.2016

Energa – Operator S.A.

Dz. 258, 288, 289, Malbork ul. Hadyny

Przebudowa ist. złącza kablowego nn 0,4 kV oraz budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 28.09.2016r.

32

30.08.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 45/7, 44/1, 44/6, ul. Osiedlowa, Miłoradz

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku garaży .

 

Brak sprzeciwu 28.09.2016r.

33

14.09.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 73/1, obr. Królewo, Stare Pole

Linia kablowa nn 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną garażu .

 

Brak sprzeciwu 13.10.2016r.

34

20.09.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 75/18, 75/19, 128, obr. Czerwone Stogi, Malbork

Sieć kablowa 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 19.10.2016r.

35

20.09.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 176/12, 176/9, 176/3, 177/19, 177/1, 132/2, obr. 12, Malbork

Sieć kablowa 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 19.10.2016r.

36

28.09.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/9, obr. Nowa Wieś, Malbork

Linia kablowa nN celem zasilenia budynków jednorodzinnych.

 

Brak sprzeciwu 27.10.2016r.

37

05.10.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 56/4, 56/5, 237, obr. Kościeleczki, Malbork

Linia kablowa nN do budynków jednorodzinnych.

 

Brak sprzeciwu 03.11.2016r.

38

07.10.2016r.

Klucha Adam

Dz. 148, 152, 278/33, obr. Nowa Wieś, Malbork

Sieć wodociągowa i roboty ziemne w wykopie otwartym sposobem ręcznym i mechanicznym, rurociąg z rur PE.

 

Brak sprzeciwu 07.11.2016r.

39

11.10.2016r.

P.H.U.P. „ROSPOL” S.C.

Dz. 266/1, 267/11, 267/13, 267/20, 268/13, 316/1, 356/2, obr. 7, Malbork

Budowa sieci I przyłącza wodno – kanalizacyjnego do budynku garażowo – magazynowych. Ułożenie rurociągów i przyłącza metodą ręczną i maszynową.

 

Brak sprzeciwu

09.11.2016.

40

21.10.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 37, 38/29, obr. 11, Malbork

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV dla zasilenia placówki terenowej KRUS.

 

Brak sprzeciwu 21.11.2016r.

41

31.10.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 162/24, 162/28, 162/27, 162/22, 187/17, obr. 12, Malbork

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych.

 

Brak sprzeciwu 29.11.2016r.

42

02.11.2016r.

Energa- Operator S.A.

Dz. 139/8, 139/9, 139/10,139/11, 139/12, obr. Kończewice, Miłoradz

Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV do zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 01.12.2016r.

43

09.11.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 94/15, 94/17, 94/18, 94/19, obr. Szymankowo, Lichnowy

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych.

 

Brak sprzeciwu 08.12.2016r.

44

14.11.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 50/10, 50/11, 50/12, 57/20, 57/21, 217, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 13.12.2016r.

45

05.12.2016r.

Wiesław Pienta

Dz. 360/4, obr. Kończewice, Miłoradz

Budynek mieszkalny jednorodzinny.

 

Brak sprzeciwu 05.01.2017r.

46

07.12.2016r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku

Dz. 196/1, 200, 218, obr. 14, Malbork

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami i z przepompownią ścieków.

 

Brak sprzeciwu 09.01.2017r.

47

09.12.2016r.

Energa - Operator S.A.

Dz. 295/1, 295/2, 295/4, 290, obr. Kościeleczki, Malbork

Budowa linii kablowej nN do budynków jednorodzinnych.

 

Brak sprzeciwu 09.12.2017r.

48

12.12.2016r.

Artmachine Sp.zo.o.

Dz.211, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budowa odcinka sieci wodociągowej.

 

Sprzeciw 19.01.2017r.

49

12.12.2016r.

Gmina Malbork

Dz. 219, 221, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budowa odcinka sieci wodociągowej.

 

Sprzeciw 05.01.2017r.

50

05.01.2017r.

ENERGA – Oświetlenie SP.zo.o.

Dz. 452, 473/1, 474/1, 475, , obr. 12, Stare Pole

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego.

 

Brak sprzeciwu 26.01.2017r.

51

09.01.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 99, 94/9, 94/11, 94/12, 94/13, 94/14, obr. Szymankowo, Lichnowy

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych.

 

Brak sprzeciwu 30.01.2017r.

52

13.01.2017r.

Gmina Malbork

Dz.33/2, 34, obr. Lasowice Wielkie, Malbork

Wykonanie sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu rekreacyjnego.

 

Brak sprzeciwu 02.02.2017r.

53

01.02.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 198/19, 198/21, 198/22, obr. 18, Malbork

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej (sieć) nn 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych.

 

Brak sprzeciwu 23.02.2017r.

54

06.02.2017r.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o w Nowym Dworze Gdańskim

Dz. 113/2, 113/3, 112/2, 126, 136/2, 127/4, 127/3, 129, 131, 133/2, 136/1, obr. Szymankowo, Lichnowy

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami.

 

Brak sprzeciwu 28.02.2017r.

55

06.02.2017r.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o. w Nowym Dworze Gdańskim

Dz. 99, obr. Szymankowo, Lichnowy

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej.

 

Brak sprzeciwu 28.02.2017r.

56

14.02.2017r.

Energa Operator S.A.

Dz. 13/12, 13/1, 13/6, 13/7, 76, 91/1, obr. Miłoradz, Miłoradz

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV i przebudowa stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania stacji uzdatniania wody.

 

Brak sprzeciwu 07.03.2017r.

57

15.02.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 19, 80/2, 86/5, 86/6, 92/2, 109, 110/2, 175/4, obr. 2, Malbork

Budowa linii kablowej 0,4kV oraz linii napowietrznej 0,4 kV do budynku szkolnego z halą gimnastyczną.

 

Brak sprzeciwu 08.03.2017r.

58

17.02.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz.415/5, 415/4, 415/7, 332, obr. 16, Malbork

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej (sieć) nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 10.03.2017r.

59

24.02.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 23/2, obr. 4, Malbork

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV.

 

Brak sprzeciwu 20.03.2017r.

60

08.03.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 3/7, ul. Topolowa, Malbork

Budowa linii kablowej nN celem zasilenia budynków jednorodzinnych.

 

Brak sprzeciwu 29.03.2017r.

61

13.03.2017r.

PPU „NORT” Sp.zo.o.

Dz. 139, 134/4, obr. Szymankowo, Lichnowy

Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej konterenowej SN/nn.

 

Umorzenie na wniosek inwestora 22.03.2017r.

62.

13.03.2017r.

PPU „NORT” Sp.zo.o.

Dz. 139, 134/4, obr. Szymankowo, Lichnowy

Budowa energetycznej linii napowietrznej.

 

Brak sprzeciwu 03.04.2017r.

63.

21.03.2017r.

Artmachine Sp.zo.o.

Dz.211, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budowa odcinka sieci wodociągowej.

 

Brak sprzeciwu 11.04.2017r.

64.

21.03.2017r.

Gmina Malbork

Dz. 219, 221, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budowa odcinka sieci wodociągowej.

 

Brak sprzeciwu 11.04.2017r.

65.

24.03.2017r.

Miasto Malbork

Dz. 177/8, 155/2, 154/2, 153/2, 120/7, 127/4, 119, 124, 125/2, 332/1, 104/2, 99/7, 102/6, 152/1, 100/3, 297, 90, 183/9, 178, 121, 84/6, 84/3, 103, obr. 12, Malbork

Remont ulicy Nowowiejskiego:

- remont jezdni wraz ze skrzyżowaniami

- remont i przebudowa istniejących zjazdów

- przebudowa chodników

- przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa kanalizacji sanitarnej

- przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych

- przebudowa oświetlenia ulicznego

- usunięcie kolizji infrastruktury technicznej

- usunięcie drzew kolidujących z układem drogowym

- wykonanie zieleni (nasadzenia, trawniki)

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy

- ustawienie wiat przystankowych

 

 

Brak sprzeciwu 14.03.2017r.

66.

30.03.2017r.

Dawid Smukała

Dz. 163/15, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budynek mieszkalny jednorodzinny

 

Brak sprzeciwu 25.04.2017r.

67.

13.04.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 33/10, 62/25, 62/27, 62/28, 63, 64/9, 64/10, 6/3, 5, 23/21, obr. 1, Nowy Staw

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ( likwidacja odcinków linii napowietrznej nN i kablowej nN w miejscach kolizji, budowa nowych odcinków linii kablowych nN poza miejscami kolizji z projektowaną drogą objazdową od ul. Słowackiego do ul. Gdańskiej w Nowym Stawie – roboty energetyczne)

 

Brak sprzeciwu 04.05.2017r.

68

14.04.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 73/2, 39/1, 40, 49, 42, 43, 76,67, 75/2, 56, 55, 54, 57, 79/2, 82, 62, 50, 75/4, 59/1, obr. 7, Miłoradz

Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4 kV w m. Pogorzała Wieś.

 

Brak sprzeciwu 05.05.2017r.

69.

14.04.2017r.

Miasto Malbork

Dz. 20/1, 20/2, 50, 80/2, 21, 88/4, 88/7, 90, obr. 10, Malbork

Remont ulicy Chrobrego obejmujący:

-remont jezdni ze skrzyżowaniami,

- przebudowa chodników

- budowa zatok postojowych dla samochodów osobowych

- przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa oświetlenia ulicznego

- usunięcie kolizji infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczne, wodociągowa, zabezpieczenie sieci teletechnicznych)

 

Brak sprzeciwu 05.05.2017r.

70.

20.04.2017r.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp .z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

Dz. 673, 674, 705/1, 705/14, obr. 12, Stare Pole

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem.

 

Brak sprzeciwu 12.05.2017r.

71.

26.04.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 55/22, obr. Krasnołęka, Stare Pole

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej (sieć) nn 0,4 kV dla zasilania oświetlenia drogowego.

 

Brak sprzeciwu 18.05.2017r.

72.

26.04.2017r.

Mariola Rybka

Dz.102/13, obr. Kraśniewo, Malbork

Budynek mieszkalny jednorodzinny.

 

Brak sprzeciwu 18.05.2017r.

73.

09.05.2017r.

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki

Dz. 16/3, obr. 2, Nowy Staw

Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego, rozbudowa instalacji oświetlenia pola koncertowego.

 

Brak sprzeciwu 31.05.2017r.

74.

11.05.2017r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku.

Dz. 108, 110, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 115, 116, 117, 118/1, 119/1, 119/2, 120/4, 120/5, 120/6, 121/1, 122/2, 123/2, 124, 126/3, 127, 128, 129, 130, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136, 137, 138, 139/1, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147/1, 148/4, 148/7, 149, 151/1, 152/1, 153/1, 155/1, 155/2, 156/1, 157/1, 157/2, 157/3, 158, 160, 161, 162/1, 164/2, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170/1, 172, 173, 174, 175/1, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, obr. 16, Malbork

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy: Pionierów, Partyzantów, Poznańskiej w Malborku.

 

Brak sprzeciwu 02.06.2017r.

75.

23.05.2017r.

Energa-Operator. SA.

Dz. 92/2, obr. Brzózki, Nowy Staw

Budowa linii kablowej nN celem zasilenia budynku jednorodzinnego.

 

Brak sprzeciwu 14.06.2017r.

76.

24.05.2017r.

Gmina Malbork

Dz. 274, 8/238, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budowa sieci wodociągowej.

 

Brak sprzeciwu 16.06.2017r.

77.

25.05.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 14/4, 14/1, 14/9, 14/22, 52/2, 14/23, 7/7, 5/7, 52/1, 10, 14/27, obr. Ząbrowo, Stare Pole

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV.

 

Brak sprzeciwu 16.06.2017r.

78.

01.06.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz.297, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budowa linii kablowej 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 23.06.2017r.

79.

02.06.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 8/272, 8/328, 8/384, 274, 278, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu działek budowlanych pod zabudowę mieszkalną.

 

Brak sprzeciwu 26.06.2017r.

80.

12.06.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 70/29, obr. 11 , Malbork

Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

 

Brak sprzeciwu 04.07.2017r.

81

14.06.2017r.

Tadeusz Hirsz

Dz.119/4, obr. Dąbrowa, Lichnowy

Budynek mieszkalny jednorodzinny.

 

Brak sprzeciwu 11.08.2017r.

82

28.06.2017r

Energa – Operator S.A.

Dz. 182/1, 182/2, 95, obr. Stara Wisła, Miłoradz

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilaniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego .

 

Brak sprzeciwu 20.07.2017r.

83

25.07.2017r

Miasto Malbork, Pl. Słowiański 5, 82-200

Dz. 70, 114, 171, 177, 251, 252, 258, 268, 305, obr. 17 , Malbork

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulic: Kochanowskiego, Modrzejewskiej, Hadyny, Ordonówny, Jaracza, Stamma, Konopackiej na osiedlu „Słupecka”

 

Brak sprzeciwu 17.08.2017r.

84

03.08.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 370/16, 218, obr. 14, Malbork

Budowa elektroenergetyczne linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Brak sprzeciwu 25.08.2017r.

85

03.08.2017r.

Energa- Operator S.A.

Dz. 49/4, 49/5, 46/11, 46/12, obr. 3, Malbork

Budowa elektroenergetyczne linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Brak sprzeciwu 25.08.2017r.

86

03.08.2017r.

Gmina Malbork

Dz. 220, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budowa linii oświetlenia drogowego.

 

Sprzeciw 28.09.2017r.

87

03.08.2017r.

Gmina Malbork

Dz. 8/146, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budowa linii oświetlenia drogowego.

 

Brak sprzeciwu 25.08.2017r..

88.

03.08.2017r.

Gmina Malbork

Dz. 219, obr. Nowa Wieś, Malbork

Budowa linii oświetlenia drogowego.

 

Sprzeciw 28.09.2017r.

89.

18.08.2017r.

Gmina Lichnowy

Dz. 23/4, 407, obr. Lichnowy, jedn. ewid. Lichnowy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

 

Brak sprzeciwu 11.09.2017r.

90

18.08. 2017r.

Gmina Lichnowy

Dz. 99, obr. Szymankowo, gm. Lichnowy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Bohaterów Września 1939r. znajdującej się w Lichnowach o dł. odc. 110 mb wraz z przebudową istniejącej przepompowni ścieków.

 

Brak sprzeciwu 11.09.2017r.

91

24.08.2017r.

Robert Karamon

Dz. 189/3, 189/4, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork

Budynek mieszkalny jednorodzinny.

 

Brak sprzeciwu 14.09.2017r.

92

25.08.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 24/4, 206, obr. ewid. Nowa Wieś Malborska, dz. 12/2, obr. ewid. 17, jedn. ewid. Malbork

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w m. Nowa Wieś.

 

Brak sprzeciwu 15.09.2017r.

93

05.09.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 181, 180, 179/1, 179/2, 170, 154, 30, 137/3, 370, 28, 27, 26/1, 21/2, 21/2, 20, 19/3, 19/4, 34, obr. 15 ( Ząbrowo) jedn. ewid. Stare Pole

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV w m. Ząbrowo.

 

Brak sprzeciwu 27.09.2017r.

94

07.09.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 131/4, 127/7, 65, obr. 1 (Janówka) jedn. ewid. Stare Pole

Budowa elektroenergetycznej linii (sieć) kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Janówka.

 

Brak sprzeciwu 29.09.2017r.

95

07.09.2017r.

Energa – operator S.A.

Dz. 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/17, 102/18, 102/19, 102/20, obr. Kraśniewo, jedn. ewid. Malbork

Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV i budowa linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia budynków mieszkalnych.

 

Brak sprzeciwu 29.09.2017r.

96

08.09.2017r.

Przychodny Patryk

Dz. 814, obr. ewid. Boręty, jedn. ewid. Lichnowy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Sprzeciw 16.10.2017r.

97

21.09.2017r.

Magdalena i Przemysław Guzow

Dz. 115/15, obr. ewid. 10, jedn. ewid. Nowa Wieś Malborska

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami.

 

Brak sprzeciwu 13.10.2017r.

98

25.09.2017r.

Energa- Operator S.A.

Dz. 32/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/9, 2/11, 2/12, 2/14, 6, 2/10, 2/13, obr. ewid. 2, jedn. ewid. Malbork

Budowa linii kablowych nN celem zasilenia budynków jednorodzinnych w Malborku, przy ul. Warsztatowej.

 

Brak sprzeciwu 16.10.2017r.

99

26.09.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 57/10, 378/19, obr. ewid. 14, jedn. ewid. Malbork

Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej w energię elektryczną budynek mieszkalny wielorodzinny.

 

Brak sprzeciwu 17.10.2017r.

100

27.09.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 164/18, 164/17, 385, 164/16, 379/3, obr. ewid. 14, dz. 40/5, 40/4, 40/2, 43, 40/7, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV.

 

Brak sprzeciwu 19.10.2017r.

101

15.11.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz.124/8, 69/2, 126/2, 128, 127/3, 129, 83, obr. ewid. Czerwone Stogi, jedn. ewid. Malbork

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 04 kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym kablowym nN 0,4 kV.

 

Brak sprzeciwu 07.12.2017r.

102

01.12.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 14/3, 101, 105, 41/4, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Miłoradz

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania obiektu technicznego- instalacja radiokomunikacyjna sieci P4 nr MAL 0501.

 

Brak sprzeciwu 22.12.2017r.

103

01.12.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 44/1, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Miłoradz

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (garażu) w m. Miłoradz.

 

Brak sprzeciwu 22.12.2017r.

104

13.12.2017r.

Energa Oświetlenie Sp.zo.o.

Dz. nr 299, 531/5 obr. ewid. 15, dz. nr 252 obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV doświetlenia przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Głowackiego (DK22) z ul. Krótką, ul. Poprzeczną oraz z ul. Wejhera w Malborku.

 

Brak sprzeciwu 14.12.2017r.

105

13.12.2017r.

Energa-Oświetlenie Sp.zo.o.

Dz. nr 16/250, 16/205, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork

Rozbudowa oświetlenia drogowego -budowa linii kablowej nn 0,4 kV ul. Cebertowicza w Malborku.

 

Brak sprzeciwu 14.12.2017r.

106

20.12.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. nr 119/4, 118/10, 118/20, obr. ewid. 8, jedn. ewid. Malbork

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania gazowej stacji pomiarowej w m. Malbork.

 

Brak sprzeciwu 11.01.2018r.

107

22.12.2017r.

Energa-Operator S.A.

dz. nr 8/21, 8/27, 8/29, 9/19, obr. ewid. 16 jedn. ewid. Malbork

dz. nr 16/320, 16/324, 16/326, obr. ewid. 17 jedn. ewid. Malbork

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz nr 16/324, obr 17, Malbork

 

Brak sprzeciwu 12.01.2018r.

108

05.01.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp.zo.o.

Dz. nr 55/3, obr. ewid. 17, dz. nr 143, 157/2, 158/2, 187/2, 188/1, 189/2, 189/5, 193/12, 194/21, 195/16, 195/17, 196/4, 197/3, 197/17, 198/11, 212/1, 250/5, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork

Budowa sieci wodociągowej Malbork, ul. Szeroka, ul. Rzemieślnicza, ul. urocza, ul. Włościańska

 

Brak sprzeciwu 07.02.2018r.

109

16.01.2018r.

Energa-Operator S.A.

Dz. nr 95/3, 160, obr. ewid. Królewo, jedn. ewid. Stare Pole

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Królewo.

 

Brak sprzeciwu 06.02.2018r.

110

07.02.2018r.

Energa-Operator S.A.

Dz. nr 153/1, 78, 192, 199 obr. ewid. 17, jedn. ewid. Malbork

Budowa linii kablowych nN wraz ze zmianą konfiguracji sieci celem zasilenia obiektu handlowego na dz. 199,200 w Malborku ul. Kochanowskiego.

 

 

111

19.02.2018r.

Energa-Operator S.A.

Dz. nr 59, 67/10, obr. ewid. Miłoradz, jedn. ewid. Miłoradz

Przebudowa linii napowietrznej nN i budowa linii kablowej nN celem zasilenia budynków mieszkalnych.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Masur 05-10-2015 11:10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wirkus 05-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Wirkus 20-02-2018 11:24:59