Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne

Lp.

Data doręczenia zgłoszenia

 

Inwestor

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1.

02.10.2015r.

Przemysław Czerwiński

Barbara Czerwińska

Dz. 31 Obr. ewid. 5 jedn. ewid. Nowy Staw

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

 

 

Brak sprzeciwu

04.11.2015r.

2

16.10.2015

Paprocki Mariusz

Dz. Nr 49/7, Nowa Wieś

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

 

Brak sprzeciwu

18.11.2015r.

3

27.10.2015

Gmina Nowy Staw

Dz. Nr 155, 154, 10, 119, 117, 126, 128, 170/4, 170/3, 170/6, 89, 87, 86, 77, 50, 51/4, 51/1, 52/2, 53, 54, 55, 9, 8, 7 obr. Laski dz. Nr 149, 143 obr. ewid. 6 Nowy Staw

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna z przepompownia ścieków i niezbędna infrastruktura techniczna

 

 

 

Brak sprzeciwu

30.11.2015r.

4

09.11.2015

Energa – Operator S.A.

Dz. 28/12, 2/2 obr. ewid. 13 jedn. ewid. Malbork
Dz. 185/11 obr. ewid. 14 jedn. ewid. Malbork

Linia kablowa nN

 

Brak sprzeciwu
11.12.2015r.

5

04.12.2015

Energa -Operator S.A

Dz. Nr 437, 438, 439, 445/14, 445/28 Stare Pole

Linia kablowa nn 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu

07.01.2016r.

6

23.12.2015

Energa -Operator S.A

Dz. Nr 41/5, 41/6, 201 obr. Nowa Wieś

Linia kablowa

 

Brak sprzeciwu

25.01.2016r.

7

11.01.2016

Energa -Operator S.A

Dz. Nr 337, 340 obr. Stare Pole

Linia kablowa

 

Brak sprzeciwu
11.02.2016r.

8

20.01.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 8/249, 8/250, 8/462, 8/122 Nowa Wieś ul. Litewska

Linia kablowa nn 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu

21.02.2016r.

9

 

 

21.01.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 105, 104, 87, 88/2 Lichnowy

Linia kablowa nn 0,4 kV

 

 

Brak sprzeciwu
22.02.2016r.

10

 

26.01.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 149/27, 153/8, 155/1 obr 8 Malbork

Linia kablowa nn 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu

26.02.2016r.

11

 

03.02.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 75/1, 73 obr 3 Malbork ul. Wałowa

Linia kablowa nn 0,4kV

 

Brak sprzeciwu

04.03.2016r.

12

 

09.02.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 109/1 Grobelno

Linia kablowa nn 0,4kV

 

 

Brak sprzeciwu

10.03.2016r.

13

19.02.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 31 obr 9 Malbork ul. Słoneczna

Przebudowa sieci napowietrznej nn oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV

 

Brak sprzeciwu

21.03.2016r.

14

11.02.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 3/1, 213/29, 213/30 obr 11 Malbork

Linia kablowa nn 0,4kV do obiektów użyteczności publicznej

 

Brak sprzeciwu

24.03

.2016r.

15

08.03.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 200, 237/6, 237/7, 237/8, 237/9, 237/10, 237/11, 237/12, 237/13, 237/15, 237/16, 237/17, 237/18 obr. 10 Malbork

Linia kablowa nn 0,4kV

 

 

Brak sprzeciwu

11.04.2016r

16

16.03.2016

Energa -Operator S.A

Dz. 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23 Grobelno

Sieć elektroenergatyczna

 

Sprzeciw w dniu

15.04.2016r

17

 

 

17.03.2016

Energa -Operator S.A

Dz. Nr 154/5, 154/8, 156, 116/16, 116/11, 116/10, 116/9 Malbork obr. 8

Sieć elektroenergetyczna

 

Brak sprzeciwu

18.04.2016r

18

 

06.04.2016

Energa -Operator S.A

Dz. nr 197/4, 197/5, 197/6, 197/8, 197/9, 197/10, 197/11, 197/12, 198/18 obr. 18 Malbork

ul. Sympatyczna

 

 

 

Linia kablowa nN celem zasilania bud. jednorodzinnych

 

Brak sprzeciwu

06.05.2016r

19

 

06.04.2016

Energa -Operator S.A

Dz. Nr 163/7, 163/8, 163/9, 125/3, 164, 216/1, 131/2, 215/2 obr 11 Malbork

Linia kablowa w celu zwiększenia mocy dla obiektu usługowego

 

 

Brak sprzeciwu

06.05.2016r

20

14.04.2016

Energa -Operator S.A

Dz. nr 11/2, 2 obr. 4 , dz. Nr 33, 35, 10/7, 23/21, 21/1 obręb 5 Nowy Staw ul. Kolejowa

Linia kablowa nN

 

 

Brak sprzeciwu

14.05.2016r

21

29.04.2016

Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne TG ELEKTRYK

Dz. 17/9, 17/8, 17/10, 20/3, 179, 20/4, 20/2, 178, 210/1, 210/2, 210/3, 21, 22/1, 22/2, 23/5, 23/6, 23/4 Kraśniewo

Siec elektroenergetyczna napowietrzna nN

 

Brak sprzeciwu

29.05.2016r

22

08.06.2016

Małgorzata Borkowska

Dz. Nr 380/3 obr. ewid. 17 jedn. ewid. Malbork

 

 

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

 

Brak sprzeciwu 08.07.2016r.

23

09.06.2016r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp.zo.o.

Dz.nr

68, 71, 72, 85/1, 86/1, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96/1, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131/1, 132/1, 133/1, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142/5, 142/6, 145, 146/1, 148, 150, 152, 158/7, 158/10, 158/91 – obr. ewid. 15, Dz. 4, 5/1, 5/2, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 13, 14/4, 16/4, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 22/5, 23/1, 24/1, 31, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46/1, 47, 59, 89/2, 90, 92, 93, 94, 95, 200/1, 200/2, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 265/8, 265/9, 265/10, 265/11, 265/12, 267, 268, 269

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

Brak sprzeciwu 12.07.2016r.

24

10.06.2016

Energa Operator S.A.

Dz. 140/4, 213/30, obr.ewid.11, jedn. ewid. Malbork

Budowa linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania oświetlenia zewnętrznego-iluminacja murów miejskich

 

Brak sprzeciwu 21.07.2016r.

25

22.06.2016

Urszula Nowaczyńska

Dz. 45/3, 45/5, 45/9, 45/10, obr. 3, jedn. ewid. Nowy Staw

Budowa kanalizacji grawitacyjnej z odejściami do granic działek

 

Brak sprzeciwu 22.07.2016r.

26

24.06.

2016

Energa Operator S.A.

Dz. 17/9, 19/10, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23, 165/9, 165/11, 169/1, 169/4, obr. Grobelno, jedn. ewid. Malbork

Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych w miejscowości Grobelno

 

Brak sprzeciwu 25.07.2016r.

27

14.07.2016

 

 

Agnieszka i Paweł Tyda

Dz. nr 94/19 obr. ewid. Szymankowo, jedn. eiwd. Lichnowy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Brak sprzeciwu 12.08.2016r.

28

29.07.2016

Miasto Malbork

Dz. nr 23/2 obr. ewid. 4, jedn. ewid. Malbork przy ul. Ciepłej

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia Parku Północnego

 

Brak sprzeciwu 29.08.2016r.

29

03.08.2016

Energa-Operator S A

Dz. nr 46/3 obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork dz. nr 213/30 obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork

  1. sieci kablowej nn-0,4 kV w celu przyłączenia obiektów technicznych (oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej - dk nr 22)

 

Brak sprzeciwu 01.09.2016r.

30

03.08.2016

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki

Dz. nr 16/3 obr. ewid. 2, jedn. ewid. Nowy Staw przy ul. Bema 7

Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego

 

Brak sprzeciwu 01.09.2016r.

31

30.08.2016

Energa – Operator S.A.

Dz. 258, 288, 289, Malbork ul. Hadyny

Przebudowa ist. złącza kablowego nn 0,4 kV oraz budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 28.09.2016r.

32

30.08.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 45/7, 44/1, 44/6

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku garaży .

 

Brak sprzeciwu 28.09.2016r.

33

14.09.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 73/1

Linia kablowa nn 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną garażu .

 

Brak sprzeciwu 13.10.2016r.

34

20.09.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 75/18, 75/19, 128

Sieć kablowa 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 19.10.2016r.

35

20.09.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 176/12, 176/9, 176/3, 177/19, 177/1, 132/2

Sieć kablowa 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 19.10.2016r.

36

28.09.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/9

Linia kablowa nN celem zasilenia budynków jednorodzinnych.

 

Brak sprzeciwu 27.10.2016r.

37

05.10.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 56/4, 56/5, 237

Linia kablowa nN do budynków jednorodzinnych.

 

Brak sprzeciwu 03.11.2016r.

38

07.10.2016r.

Klucha Adam

Dz. 148, 152, 278/33

Sieć wodociągowa i roboty ziemne w wykopie otwartym sposobem ręcznym i mechanicznym, rurociąg z rur PE.

 

Brak sprzeciwu 07.11.2016r.

39

11.10.2016r.

P.H.U.P. „ROSPOL” S.C.

Dz. 266/1, 267/11, 267/13, 267/20, 268/13, 316/1, 356/2

Budowa sieci I przyłącza wodno – kanalizacyjnego do budynku garażowo – magazynowych. Ułożenie rurociągów i przyłącza metodą ręczną i maszynową.

 

Brak sprzeciwu

09.11.2016.

40

21.10.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 37, 38/29

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV dla zasilenia placówki terenowej KRUS.

 

Brak sprzeciwu 21.11.2016r.

41

31.10.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 162/24, 162/28, 162/27, 162/22, 187/17

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych.

 

Brak sprzeciwu 29.11.2016r.

42

02.11.2016r.

Energa- Operator S.A.

Dz. 139/8, 139/9, 139/10,139/11, 139/12

Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV do zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 01.12.2016r.

43

09.11.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 94/15, 94/17, 94/18, 94/19

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych.

 

Brak sprzeciwu 08.12.2016r.

44

14.11.2016r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 50/10, 50/11, 50/12, 57/20, 57/21, 217

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 13.12.2016r.

45

05.12.2016r.

Wiesław Pienta

Dz. 360/4

Budynek mieszkalny jednorodzinny.

 

Brak sprzeciwu 05.01.2017r.

46

07.12.2016r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku

Dz. 196/1, 200, 218

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami i z przepompownią ścieków.

 

Brak sprzeciwu 09.01.2017r.

47

09.12.2016r.

Energa - Operator S.A.

Dz. 295/1, 295/2, 295/4, 290

Budowa linii kablowej nN do budynków jednorodzinnych.

 

Brak sprzeciwu 09.12.2017r.

48

12.12.2016r.

Artmachine Sp.zo.o.

Dz.211

Budowa odcinka sieci wodociągowej.

 

Sprzeciw 19.01.2017r.

49

12.12.2016r.

Gmina Malbork

Dz. 219, 221

Budowa odcinka sieci wodociągowej.

 

Sprzeciw 05.01.2017r.

50

05.01.2017r.

ENERGA – Oświetlenie SP.zo.o.

Dz. 452, 473/1, 474/1, 475

  1. sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego.

 

Brak sprzeciwu 26.01.2017r.

51

09.01.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 99, 94/9, 94/11, 94/12, 94/13, 94/14

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych.

 

Brak sprzeciwu 30.01.2017r.

52

13.01.2017r.

Gmina Malbork

Dz.33/2, 34

Wykonanie sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu rekreacyjnego.

 

Brak sprzeciwu 02.02.2017r.

53

01.02.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 198/19, 198/21, 198/22

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej (sieć) nn 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych.

 

Brak sprzeciwu 23.02.2017r.

54

06.02.2017r.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o w Nowym Dworze Gdańskim

Dz. 113/2, 113/3, 112/2, 126, 136/2, 127/4, 127/3, 129, 131, 133/2, 136/1

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami.

 

Brak sprzeciwu 28.02.2017r.

55

06.02.2017r.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o. w Nowym Dworze Gdańskim

Dz. 99

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej.

 

Brak sprzeciwu 28.02.2017r.

56

14.02.2017r.

Energa Operator S.A.

Dz. 13/12, 13/1, 13/6, 13/7, 76, 91/1

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV i przebudowa stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania stacji uzdatniania wody.

 

Brak sprzeciwu 07.03.2017r.

57

15.02.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 19, 80/2, 86/5, 86/6, 92/2, 109, 110/2, 175/4

Budowa linii kablowej 0,4kV oraz linii napowietrznej 0,4 kV do budynku szkolnego z halą gimnastyczną.

 

Brak sprzeciwu 08.03.2017r.

58

17.02.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz.415/5, 415/4, 415/7, 332

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej (sieć) nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 10.03.2017r.

59

24.02.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 23/2

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV.

 

Brak sprzeciwu 20.03.2017r.

60

08.03.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 3/7

Budowa linii kablowej nN celem zasilenia budynków jednorodzinnych.

 

Brak sprzeciwu 29.03.2017r.

61

13.03.2017r.

PPU „NORT” Sp.zo.o.

Dz. 139, 134/4

Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej konterenowej SN/nn.

 

Umorzenie na wniosek inwestora 22.03.2017r.

62.

13.03.2017r.

PPU „NORT” Sp.zo.o.

Dz. 139, 134/4

Budowa energetycznej linii napowietrznej.

 

Brak sprzeciwu 03.04.2017r.

63.

21.03.2017r.

Artmachine Sp.zo.o.

Dz.211

Budowa odcinka sieci wodociągowej.

 

Brak sprzeciwu 11.04.2017r.

64.

21.03.2017r.

Gmina Malbork

Dz. 219, 221

Budowa odcinka sieci wodociągowej.

 

Brak sprzeciwu 11.04.2017r.

65.

24.03.2017r.

Miasto Malbork

Dz. 177/8, 155/2, 154/2, 153/2, 120/7, 127/4, 119, 124, 125/2, 332/1, 104/2, 99/7, 102/6, 152/1, 100/3, 297, 90, 183/9, 178, 121, 84/6, 84/3, 103

Remont ulicy Nowowiejskiego:

- remont jezdni wraz ze skrzyżowaniami

- remont i przebudowa istniejących zjazdów

- przebudowa chodników

- przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa kanalizacji sanitarnej

- przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych

- przebudowa oświetlenia ulicznego

- usunięcie kolizji infrastruktury technicznej

- usunięcie drzew kolidujących z układem drogowym

- wykonanie zieleni (nasadzenia, trawniki)

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy

- ustawienie wiat przystankowych

 

 

Brak sprzeciwu 14.03.2017r.

66.

30.03.2017r.

Dawid Smukała

Dz. 163/15

Budynek mieszkalny jednorodzinny

 

Brak sprzeciwu 25.04.2017r.

67.

13.04.2017r.

Energa – Operator S.A.

Dz. 33/10, 62/25, 62/27, 62/28, 63, 64/9, 64/10, 6/3, 5, 23/21

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ( likwidacja odcinków linii napowietrznej nN i kablowej nN w miejscach kolizji, budowa nowych odcinków linii kablowych nN poza miejscami kolizji z projektowaną drogą objazdową od ul. Słowackiego do ul. Gdańskiej w Nowym Stawie – roboty energetyczne)

 

Brak sprzeciwu 04.05.2017r.

68

14.04.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 73/2, 39/1, 40, 49, 42, 43, 76,67, 75/2, 56, 55, 54, 57, 79/2, 82, 62, 50, 75/4, 59/1

Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4 kV w m. Pogorzała Wieś.

 

Brak sprzeciwu 05.05.2017r.

69.

14.04.2017r.

Miasto Malbork

Dz. 20/1, 20/2, 50, 80/2, 21, 88/4, 88/7, 90

Remont ulicy Chrobrego obejmujący:

-remont jezdni ze skrzyżowaniami,

- przebudowa chodników

- budowa zatok postojowych dla samochodów osobowych

- przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa oświetlenia ulicznego

- usunięcie kolizji infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczne, wodociągowa, zabezpieczenie sieci teletechnicznych)

 

Brak sprzeciwu 05.05.2017r.

70.

20.04.2017r.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o. w Nowym Dworze Gdańskim

Dz. 673, 674, 705/1, 705/14

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem.

 

Brak sprzeciwu 12.05.2017r.

71.

26.04.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 55/22

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej (sieć) nn 0,4 kV dla zasilania oświetlenia drogowego.

 

Brak sprzeciwu 18.05.2017r.

72.

26.04.2017r.

Mariola Rybka

Dz.102/13

Budynek mieszkalny jednorodzinny.

 

Brak sprzeciwu 18.05.2017r.

73.

09.05.2017r.

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki

Dz. 16/3

Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego, rozbudowa instalacji oświetlenia pola koncertowego.

 

Brak sprzeciwu 31.05.2017r.

74.

11.05.2017r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku.

Dz. 108, 110, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 115, 116, 117, 118/1, 119/1, 119/2, 120/4, 120/5, 120/6, 121/1, 122/2, 123/2, 124, 126/3, 127, 128, 129, 130, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136, 137, 138, 139/1, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147/1, 148/4, 148/7, 149, 151/1, 152/1, 153/1, 155/1, 155/2, 156/1, 157/1, 157/2, 157/3, 158, 160, 161, 162/1, 164/2, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170/1, 172, 173, 174, 175/1, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy: Pionierów, Partyzantów, Poznańskiej w Malborku.

 

Brak sprzeciwu 02.06.2017r.

75.

23.05.2017r.

Energa-Operator. SA.

Dz. 92/2

Budowa linii kablowej nN celem zasilenia budynku jednorodzinnego.

 

Brak sprzeciwu 14.06.2017r.

76.

24.05.2017r.

Gmina Malbork

Dz. 274, 8/238

Budowa sieci wodociągowej.

 

Brak sprzeciwu 16.06.2017r.

77.

25.05.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 14/4, 14/1, 14/9, 14/22, 52/2, 14/23, 7/7, 5/7, 52/1, 10, 14/27

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV.

 

Brak sprzeciwu 16.06.2017r.

78.

01.06.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz.297

Budowa linii kablowej 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego.

 

Brak sprzeciwu 23.06.2017r.

79.

02.06.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 8/272, 8/328, 8/384, 274, 278

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu działek budowlanych pod zabudowę mieszkalną.

 

Brak sprzeciwu 26.06.2017r.

80.

12.06.2017r.

Energa-Operator S.A.

Dz. 70/29

Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

 

Brak sprzeciwu 04.07.2017r.

81

14.06.2017r.

Tadeusz Hirsz

Dz.119/4

Budynek mieszkalny jednorodzinny.

 

 

82

28.06.2017r

Energa – Operator S.A.

Dz. 182/1, 182/2, 95

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilaniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego .

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Masur 05-10-2015 11:10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Masur 05-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Wirkus 14-07-2017 14:19:40