Zawiadomienie o V Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 25.03.2015r. godz. 15:00

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), zwołuję

V Sesję Rady  Powiatu Malborskiego, która  odbędzie się
w dniu  25 marca 2015r. (środa) o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z IV Sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Malborskiego w 2014 roku w Malborku za 2014 rok – referuje Andrzej Szramke, Komendant Powiatowy Policji w Malborku.
 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącego stanu sanitarnego Powiatu Malborskiego za 2014 rok – referuje Elżbieta Zybko, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku.
 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Malborskim za 2014 rok – referuje Adam Zieliński, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej.
 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Malborskiego za 2014 rok – referuje Marek Wirkus, Komendant Społecznej Straży Rybackiej.
 11. Informacja o działalności Państwowej Straży Rybackiej za 2014 rok – referuje Andrzej Bartmański, Komendant Państwowej Straży Rybackiej.
 12. Informacja o działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego za 2014 rok – referuje Waldemar Nowakowski, Powiatowy Inspektor Sanitarny.
 13. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Malborku za 2014 rok – referuje Wioletta Klepacka, dyrektor DPS w Malborku.
 14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2014 roku – referuje Anna Sawirska, kierownik PCPR w Malborku.
 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania 2015 roku – referuje Anna Sawirska, kierownik PCPR w Malborku.
 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia przez Powiat Malborski pomocy finansowej Gminie Lichnowy, Gminie Miłoradz, Gminie Nowy Staw i Gminie Stare Pole z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - referuje Bogusława Luterek, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2015 - referuje  Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok - referuje  Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 19. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok - referuje  Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 20. Podjęcie  uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2015-2030 - referuje  Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Zamknięcie V Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

1 sprawozdanie_wtz.pdf (PDF, 3.MB) 2015-03-19 09:32:07 413 razy
2 uchwala.rp.projekt.spraw._policja_2014.pdf (PDF, 6.MB) 2015-03-19 09:32:07 390 razy
3 uchwa?,a_rp_-_pfron.pdf (PDF, 89KB) 2015-03-19 09:32:07 218 razy
4 sprawozdanie_dps_za_2014.pdf (PDF, 5.MB) 2015-03-19 09:32:07 548 razy
5 uchwala.rp.projekt.stra??_pozarna_spraw._2014.pdf (PDF, 7.MB) 2015-03-19 09:32:07 819 razy
6 sprawozd._bartmanski.pdf (PDF, 61KB) 2015-03-19 09:32:07 233 razy
7 uchwala.rp.projekt._pomoc_dla_gmin_2015.pdf (PDF, 19KB) 2015-03-19 09:32:07 227 razy
8 uchwala.rp.projekt.2015-03-09_kredyt.pdf (PDF, 19KB) 2015-03-19 09:32:07 232 razy
9 uchwala.rp._projekt.2015-03-09_zmieniajaca.pdf (PDF, 10KB) 2015-03-19 09:32:07 224 razy
10 uchwala.rp.projekt.sprawozdanie_spol._straz_ryb._2014.pdf (PDF, 76KB) 2015-03-19 09:32:07 381 razy
11 weterynaria_sprawozdanie_2014.pdf (PDF, 22MB) 2015-03-19 09:32:07 229 razy
12 miedzysesyjna_v_praca_zarzadu.pdf (PDF, 67KB) 2015-03-19 09:32:07 231 razy
13 uchwala.rp.projekt.za_2014_sanepid.pdf (PDF, 46KB) 2015-03-19 09:32:07 261 razy
14 uchwala.rp.projekt.2015-03-09_zmiany.pdf (PDF, 46KB) 2015-03-19 09:32:07 227 razy
15 uchwala.rp.projekt.2015-03-09_wpf.pdf (PDF, 69KB) 2015-03-19 09:32:07 242 razy
16 Zawiadomienie - Sesja.pdf (PDF, 84KB) 2015-03-18 13:54:47 238 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 18-03-2015 13:54:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 17-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 19-03-2015 09:32:07