Zawiadomienie o IV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 25.02.2015r. godz. 15:00

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 595 z późn. zm.),
zwołuję IV Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2015r. (środa) o godz. 15:00
w
sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 
z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Ślubowanie kandydata na radnego Powiatu Malborskiego, Zdzisława Edmunda Leszczyńskiego.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie Protokołu z III Sesji Rady Powiatu.

 6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Sprawozdanie z realizacji zadań ustawowych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w 2014 roku - referuje Ryszard Ślązak, przewodniczący Zespołu.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności pieczy zastępczej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku - referuje Anna Sawirska, kierownik PCPR w Malborka.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej - referuje Anna Sawirska, kierownik PCPR w Malborku.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2013 - 2015 za lata 2011 - 2012 - referuje Bogusława Luterek, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2020 - referuje Bogusława Luterek, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa .

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 - referuje Stanisław Chabel, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie delegowania radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - referuje Stanisław Chabel, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego - referuje Waldemar Lamkowski, wicestarosta powiatu.

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego - referuje Piotr Szwedowski przewodniczący rady powiatu.

 18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie skargi na decyzję Starosty Powiatu Malborskiego - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 19. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2015 rok - Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 20. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2015 rok - referuje Piotr Szwedowski, przewodniczący rady powiatu.

 21. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2015 rok - referuje Piotr Szwedowski, przewodniczący rady powiatu.

 22. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Malborskiego - referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu.

 23. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego - referuje Włodzimierz Załucki, wiceprzewodniczący rady powiatu.

 24. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego - referuje Włodzimierz Załucki, wiceprzewodniczący rady powiatu.

  1. zgłaszanie kandydatów,

  2. wybór komisji skrutacyjnej,

  3. przeprowadzenie głosowania,

  4. ogłoszenie wyników głosowania stwierdzających wybór przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego.

 25. Wybór etatowego Członka Zarządu Powiatu - referuje przewodniczący rady powiatu

  1. zgłaszanie kandydatów,

  2. wybór komisji skrutacyjnej,

  3. przeprowadzenie głosowania,

  4. ogłoszenie wyników głosowania stwierdzających wybór etatowego Członka Zarządu Powiatu Malborskiego.

 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 27. Wolne wnioski i oświadczenia.

 28. Zamknięcie IV Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

Załączniki do pobrania

1 ZAWIADOMIENIE - IV SESJA.pdf (PDF, 85KB) 2015-02-19 11:17:36 236 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 19-02-2015 11:17:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 18-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 25-02-2015 09:33:26