Zawiadomienie o III Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.12.2014r. godz. 15:00

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), zwołuję

III Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 30 grudnia 2014r. (wtorek) o godz. 1500

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z II Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2015 - 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu:

  1. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu

  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2015 – 2030,

  3. odczytanie opinii komisji

  4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych

  5. dyskusja,

  6. głosowanie nad projektem uchwały.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2015 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu

  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2014 rok

  3. odczytanie opinii komisji

  4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych

  5. dyskusja,

  6. głosowanie nad projektem uchwały.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2014-2030- referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego – referuje Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Szwedowski.

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Budowanie przyjaznego środowiska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku poprzez wzmocnienie zasobów i potencjału w zakresie utworzenia przestrzeni aktywizująco-terapeutycznej” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Starostwa Powiatowego w Malborku – referuje wicestarosta Waldemar Lamkowski.

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego – referuje wicestarosta Waldemar Lamkowski.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 17. Wolne wnioski i oświadczenia.

 18. Zamknięcie III Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Grabowski 24-12-2014 10:57:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 24-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 24-12-2014 10:59:46