Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.11.2014 godz. 15:00

BR.0002.7.2014

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2014r. (piątek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Informacja o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych
  - członków zarządu, dyrektorów jednostek, osób wydających decyzje Administracyjne - referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu.
  - radnych powiatu - referuje Piotr Szwedowski, przewodniczący Rady Powiatu.

 8. Informacja o stanie realizacji przez Powiat Malborski w roku szkolnym 2013/2014 oraz o przygotowaniu placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2014/2015 - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018” - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, naczelnik Wydziału Geodezji.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.012015r. do 30.06.2015r. - referuje Bartosz Murawski, kierownik Referatu Organizacyjnego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, obowiązujących w 2015 roku - referuje Bartosz Murawski, kierownik Referatu Organizacyjnego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Gminie Nowy Staw - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2014-2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 18. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Malborskiego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Stałych w IV kadencji - referują przewodniczący Rady i przewodniczący Komisji.

 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 20. Wolne wnioski i oświadczenia.

 21. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: (Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.).

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie - Sesja XXXVIIIdocx.pdf (PDF, 44KB) 2014-11-07 14:51:29 198 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 07-11-2014 14:51:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 07-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 10-11-2014 08:55:42