Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.11.2013 godz. 15:00

BR.0002.9.2013

ZAPROSZENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595)

zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 21 listopada (czwartek) 2013r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Informacja, dotycząca aktualnego stanu środowiska w województwie pomorskim oraz aktualne problemy wynikające z kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przeprowadzonych na terenie powiatu malborskiego - prezentacja multimedialna - referuje Jarosław Stańczyk, naczelnik Wydziału Monitoringu WIOŚ.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania 2013 roku - referuje Anna Sawirska, kierownik PCPR.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2013-2027 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski i oświadczenia.

 14. Zamknięcie XXX Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem,

 

Piotr Szwedowski

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 14-11-2013 14:42:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 14-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 14-11-2013 14:44:23