Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2013 godz. 14:00

BR.0002.8.2013

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595), zwołuję

XXIX Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 7 listopada (czwartek) 2013r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu (Załącznik Nr 1).

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Informacja o działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie powiatu malborskiego - referuje Kazimierz Mroczek, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Załącznik Nr 2).

 8. Monitorowanie realizacji strategii rozwoju powiatu - informacja o realizacji założeń ,,Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu malborskiego na lata 2012-2019” - referuje Joanna Reszka, dyrektor PUP (Załącznik Nr 3).

 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 i przygotowaniu placówek do roku szkolnego 2013/2014 - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 4).

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 5).

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 6).

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zajęcia stanowiska - referuje Bogusława Luterek, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa (Załącznik Nr 7).

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia dotacji dla Gminy Malbork - referuje Anna Sawirska, kierownik PCPR (Załącznik Nr 8).

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. - referuje Bartosz Murawski, kierownik Referatu Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych (Załącznik Nr 9).

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, obowiązujących w 2014 roku - referuje Bartosz Murawski, kierownik Referatu Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych (Załącznik Nr 10).

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Malborskiego Nr XXVII/272/2004 z dnia 01.12.2004r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 2 miasta Malbork, stanowiącej mienie Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Załącznik Nr 11).

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Malbork nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego- referuje Ryszard Dominik, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Załącznik Nr 12).

 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 19. Wolne wnioski i oświadczenia.

 20. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: (Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 04-11-2013 11:06:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 31-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 04-11-2013 11:06:52