Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 27.09.2013 godz. 14:00

Rada Powiatu Malborskiego
Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork

Malbork, dnia 20 września 2013 roku

BR.0002.7.2013

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595) zwołuję

XXVIII Sesję Rady Powiatu Malborskiego,

która odbędzie się w dniu 27 września (piątek) 2013r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Malborskiego.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pod nazwą: Lokalny Program Wspierania Uzdolnień w powiecie malborskim - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Malborskiego do projektu pn: „Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 14. Wolne wnioski i oświadczenia.

 15. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem,

Piotr Szwedowski,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 26-09-2013 10:37:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 20-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 26-09-2013 10:38:52