Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.06.2013 godz. 15:00

Malbork, dnia 19 czerwca 2013 roku

BR.0002.5.2013

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

zwołuję

XXVI Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 26 czerwca (środa) 2013r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wręczenie dyplomów dla uczniów szczególnie wyróżniających się w projekcie systemowym pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, który dla celów promocyjnych nosi nazwę „Zdolni z Pomorza”.

 5. Wręczenie wyróżnień oraz Nagrody Starosty Powiatu Malborskiego dla najlepszych absolwentów roku szkolnego 2012/2013 ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski.

 6. Przyjęcie Protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu.

 7. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 8. Interpelacje i zapytania.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012r. oraz uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2011 rok:

 1. projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu,

 2. Uchwała Nr 043/p119/R/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2012 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu,

 3. informacja Nr 4/2013 o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2012r. - referuje Ryszard Dominik, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,

 4. informacja z dokonywanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa w 2012 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 5. wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2012 rok - referuje Mirosław Jasiński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

 6. Uchwała Nr 91/p119/AIV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego - referuje Piotr Szwedowski, przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego.

 7. projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2012 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu,

 8. dyskusja,

 9. głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok,

 10. głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2012 rok.

 1. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 2. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 3. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2013 - 2027 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 4. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami - referuje Ryszard Dominik naczelnik Wydziału Geodezji.

 5. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie malborskim - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 6. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej - referuje Anna Sawirska, kierownik PCPR w Malborku.

 7. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Malborku ul. Słowackiego 45 - referuje Anna Sawirska, Kierownik PCPR w Malborku.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. - referuje Bartosz Murawski, kierownik Referatu Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2010 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku - referuje Małgorzata Mierzwińska, sekretarz powiatu.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 11. Wolne wnioski i oświadczenia.

 12. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Przewodniczący Rady PowiatuMalborskiego

Piotr Szwedowski

Załączniki do pobrania

1 Sesja XXVI Rady Powiatu.pdf (PDF, 49KB) 2013-06-21 12:33:43 401 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 21-06-2013 12:33:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 19-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 21-06-2013 12:34:39