Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 08.05.2013 godz. 15:00

BR.0002.4.2013

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

zwołuję

XXV Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 8 MAJA (środa) 2013r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy za 2012 rok oraz o sytuacji na rynku pracy w powiecie malborskim - referuje Joanna Reszka, dyrektor PUP w Malborku.

 8. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2012 rok - referuje Ryszard Ślązak, przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 9. Informacja o realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyłączenia I Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyłączenia I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyłączenia III Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 19. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 20. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 2 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 21. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 22. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 23. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji.

 24. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 25. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Malbork w 2013 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 26. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 27. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Gminie Nowy Staw - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 28. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 29. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 30. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2013- 2027 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 31. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 32. Wolne wnioski i oświadczenia.

 33. Zamknięcie XXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Załączniki do pobrania

1 ZAWIADOMIENIE - Sesja XXV Rady Powiatu Malborskiego 08-05-2013.pdf (PDF, 44KB) 2013-04-29 08:31:04 427 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 29-04-2013 08:31:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 25-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 29-04-2013 09:37:07