Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 27.03.2013 godz. 15:00

Malbork, dnia 20.03.2013r.

BR.0002.3.2013

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

zwołuję

XXIV Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się
w dniu
27 marca (środa) 2013r. o godz. 15:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.

 5. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku.

 6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu (Załącznik Nr 1).

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Malborku za 2012 rok - referuje Anna Niklewska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów (Załącznik Nr 2).

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Malborskiego za 2013 rok - referuje Andrzej Szramke, komendant PP w Malborku (Załącznik Nr 3).

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Malborskim za 2012 rok - referuje Adam Zieliński, komendant PPSP w Malborku (Załącznik Nr 4).

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącego stanu sanitarnego Powiatu Malborskiego za 2012 rok - referuje Andrzej Bielawski, inspektor sanitarny (Załącznik Nr 5).

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Malborskiego za 2012 rok - referuje Marek Wirkus, komendant SSR w Malborku (Załącznik Nr 6).

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia przez Powiat Malborski pomocy finansowej Gminie Nowy Staw, Gminie Lichnowy oraz Gminie Miłoradz, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - referuje Bogusława Luterek, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa (Załącznik Nr 7).

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie objęcia dodatkowych udziałów spółki Powiatu Malborskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 8).

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 9).

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 10).

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2013 - 2027 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 11).

 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 19. Wolne wnioski i oświadczenia.

 20. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: (Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

 

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Marek Szczypior

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie o XXIV Sesji RP w dniu 27-03-2013 - 20-03-2013.pdf (PDF, 44KB) 2013-03-22 08:28:06 356 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-03-2013 08:28:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 20-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 26-03-2013 11:29:14