Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 27.02.2013 godz. 15:00

Malbork, dnia 20.02.2013r.

BR.0002.2.2013

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) zwołuję

XXIII Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 27 lutego (środa) 2013r. o godz. 1500

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu (Załącznik Nr 1).

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Informacja o realizacji inwestycji drogowych przeprowadzonych w powiecie malborskim w 2012 roku - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku (Załącznik Nr 2).

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności pieczy zastępczej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku - referuje Anna Sawirska, kierownik PCPR (Załącznik Nr 3)- prezentacja multimedialna.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2013 roku - referuje Anna Sawirska, kierownik PCPR (Załącznik Nr 4).

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę Nr XIX/190/2008 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Malborskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” oraz wyboru delegata do tego Stowarzyszenia - referuje Bogusława Luterek, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa (Załącznik Nr 5).

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Załącznik Nr 6).

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004r. - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 7).

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 8).

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Malborku- referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sport (Załącznik Nr 9).

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 10).

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Malborku- referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 11).

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Malborku- referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 12).

 18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Malborku- referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 13).

 19. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Malborku- referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 14).

 20. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Malborskiego Nr XIX/207/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 15).

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 16).

 22. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 17).

 23. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 18).

 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 25. Wolne wnioski i oświadczenia.

 26. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: (Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Szwedowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Grabowski 21-02-2013 08:01:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 20-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Emilia Lorenz 25-02-2013 11:49:58