Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 24.01.2013 godz. 15:00

Malbork, dnia 16.01.2013r.

BR.0002.1.2013

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
zwołuję

XXII Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 24 stycznia 2013r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,
z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Sprawozdania z prac Komisji Stałych, Komisji Rewizyjnej i Rady Powiatu Malborskiego za 2012 rok:

  1. Komisja Rewizyjna - referuje Przewodniczący, Mirosław Jasiński;

  2. Komisja Gospodarki, Budżetu - referuje Przewodnicząca, Maria Drzewińska;

  3. Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - referuje Przewodniczący, Włodzimierz Hryniewiecki-Fiedorowicz;

  4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - referuje Przewodniczący, Sławomir Zirra;

  5. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - referuje Przewodniczący, Andrzej Małyj;

  6. Komisja ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu - referuje Przewodniczący, Andrzej Zakrzewski;

  7. Komisja Statutowo - Regulaminowa - referuje Przewodniczący, Marek Szczypior (Załącznik Nr 2g);

  8. Rada Powiatu Malborskiego - referuje Przewodniczący, Piotr Szwedowski (Załącznik Nr 2h).

 8. Informacja o frekwencji radnych za 2012 rok - referuje Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Szwedowski.

 9. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - referuje Rozalia Ćwirko - Godycka, Naczelnik Wydziału Finansowego.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Powiatu Malborskiego za 2012 rok - referuje Stanisław Chabel, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu malborskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego - referuje Sylwia Grabowska, Naczelnik Wydziału Edukacji.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Malborku stanowiącym Załącznik do uchwały Nr V/49/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 9 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku - referuje Małgorzata Mierzwińska, Sekretarz Powiatu.

 13. Informacja na temat planowanych inwestycji na 2013 rok - referuje Skarbnik Powiatu, Anna Załęska.

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Skarbnik Powiatu, Anna Załęska.

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 17. Wolne wnioski i oświadczenia.

 18. Zamknięcie XXII Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Szwedowski

 

 

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu Malborskiego w dniu 24.01.2013.pdf (PDF, 11KB) 2013-01-17 12:53:45 361 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 17-01-2013 12:52:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 16-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 17-01-2013 12:55:48