Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00

Malbork, dnia 14.12.2012r.

BR.0002.9.2012

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

zwołuję

XXI Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 21 grudnia 2012r. o godz. 1500

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu (Załącznik Nr 1).

 6. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2013-2027 - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu:

  1. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu (Załącznik Nr 2),

  2. odczytanie autopoprawki do złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2013-2027 (Załącznik Nr 3),

  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2013-2027 (Załącznik Nr 4),

  4. odczytanie opinii komisji (Załącznik Nr 5),

  5. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych (Załącznik Nr 6),

  6. głosowanie nad projektem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2013-2027.

 7. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2013 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu (Załącznik Nr 7),

  2. odczytanie autopoprawki do złożonego projektu budżetu na 2013 rok (Załącznik Nr 8),

  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2013 rok (Załącznik Nr 9),

  4. odczytanie opinii komisji (Załącznik Nr 10),

  5. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych (Załącznik Nr 11),

  6. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

  7. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu (Załącznik Nr 12).

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu (Załącznik Nr 13).

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIV/157/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania 2012 roku - referuje Anna Sawirska, Kierownik PCPR (Załącznik Nr 14).

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi na obszarze powiatu malborskiego, o którym mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, obowiązujących w roku 2013 - referuje Bartosz Murawski, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych (Załącznik Nr 15).

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2013 rok - referuje Piotr Szwedowski, Przewodniczący Rady Powiatu (Załącznik Nr 16).

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2013 rok - referuje Piotr Szwedowski, Przewodniczący Rady Powiatu (Załącznik Nr 17).

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2013 rok - referuje Piotr Szwedowski, Przewodniczący Rady Powiatu (Załącznik Nr 18).

 15. Przedstawienie Sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej w ZSP Nr 1 w Malborku - referuje Mirosław Jasiński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Załącznik Nr 19).

 16. Interpelacje i zapytania.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 18. Wolne wnioski i oświadczenia.

 19. Zamknięcie XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: (Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie - sesja XXI Rady Powiatu Malborskiego 21-12-2012.pdf (PDF, 95KB) 2012-12-17 11:57:34 371 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 17-12-2012 11:57:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 14-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 17-12-2012 11:58:04