Zawiadomienie o XX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.11.2012 godz. 15:00

Malbork, dnia 21.11.2012r.

BR.0002.8.2012

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

zwołuję

XX Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 28 listopada 2012r. o godz. 1500

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu (Załącznik Nr 1).

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Informacja o realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie Powiatu Malborskiego - referuje Stanisław Chabel, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Załącznik Nr 2).

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej - referuje Anna Sawirska, Kierownik PCPR (Załącznik Nr 3).

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu - referuje Bogusława Luterek, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa (Załącznik Nr 4).

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” - referuje Sylwia Grabowska, Naczelnik Wydziału edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 5).

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. - referuje Bartosz Murawski, Kierownik Referatu Organizacyjnego (Załącznik Nr 6).

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Załącznik Nr 7).

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu (Załącznik Nr 8).

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu malborskiego na 2012 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu (Załącznik Nr 9).

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2012-2027 - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu (Załącznik Nr 10).

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 17. Wolne wnioski i oświadczenia.

 18. Zamknięcie XX Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie:

(Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie - Sesja XX Rady Powiatu Malborskiego 28-11-2012.pdf (PDF, 93KB) 2012-11-21 15:27:26 402 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 21-11-2012 15:27:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 21-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 21-11-2012 15:28:32