Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.11.2012 godz. 15:00

Malbork, dnia 30.10.2012r.

BR.0002.7.2012

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) zwołuję

XIX Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2012r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu .
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 i przygotowaniu placówek do roku szkolnego 2012/2013 – referuje Sylwia Grabowska, Naczelnik Wydziału Edukacji.
 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn. STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄGOSPODARCZĄ DLA POWIATU MALBORSKIEGO na lata 2012-2019 –referuje Sylwia Grabowska, Naczelnik Wydziału Edukacji.
 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIV/157/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia2012 roku – referuje Anna Sawirska, Kierownik PCPR w Malborku.
 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego – referuje Ryszard Dominik, Naczelnik Wydziału Geodezji.
 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawiezagospodarowania zabudowanej nieruchomości położonej w Obr. 12 miasta Malborkaprzy ulicy Reymonta 24, stanowiącej mienie powiatu malborskiego – referuje Ryszard Dominik, Naczelnik Wydziału Geodezji.
 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego – referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.
 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.
 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu malborskiego na 2012 rok- referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.
 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2012-2027 - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.
 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej- referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu .
 17. Stanowisko Rady Powiatu Malborskiego w sprawie przyznania Fundacji Lux Veritatis przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym Telewizji Trwam – referuje Mirosław Jasiński, Radny Rady Powiatu.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie XIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

 

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie _ Sesja XIX Rady Powiatu Malborskiego 07-11-2012.pdf (PDF, 84KB) 2012-10-31 12:30:35 440 razy
2 Zawiadomienie - Sesja XIX Rady Powiatu Malborskiego 07-11-2012.pdf (PDF, 10KB) 2012-10-30 14:23:25 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 30-10-2012 14:23:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 30-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 31-10-2012 12:32:57