Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.09.2012 godz. 15:00

Malbork, dnia 17.09.2012r.

BR.0002.6.2012

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

zwołuję

XVIII Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się dnia

26 września 2012r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,
z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za rok 2011 - referuje Mirosław Czapla, Starosta Powiatu Malborskiego i Piotr Szwedowski Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego.

 7. Przedstawienie założeń wdrażania procesu rozwoju powiatu malborskiego opracowanych w „Strategii Zarządzania Zmiana Gospodarczą dla Powiatu Malborskiego na lata 2012-2019” - referuje Joanna Reszka, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany do uchwały nr XIII/126/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 22 lutego 2012 roku - referuje Anna Sawirska, Kierownik PCPR.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/396/2005 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 7 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia, z których korzystają uczniowie i wychowankowie publicznych placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych oraz resocjalizacyjnych Powiatu Malborskiego:

  1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku,

  2. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku,

  3. Internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, Naczelnik Wydziału Edukacji.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2012-2027 - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 13. Interpelacje i zapytania.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 15. Wolne wnioski i oświadczenia.

 16. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie o XVIII sesji RP.pdf (PDF, 10KB) 2012-09-19 14:29:59 376 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 19-09-2012 14:29:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 17-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 19-09-2012 14:33:09