Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 29.08.2012 godz. 15:00

Malbork, dnia 22.08.2012r.

BR.0002.5.2012

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
zwołuję
XVII Sesję
Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się dnia

29 sierpnia 2012r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wręczenie nagród dla uczniów biorących udział w projekcie pn.: „Zdolni z Pomorza”.

 3. Wręczenie nagrody ufundowanej przez Starostwo Powiatowe w Malborku dla zwycięzcy w powiatowym plebiscycie na „Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich”.

 4. Stwierdzenie prawomocności.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Przyjęcie Protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu.

 7. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 8. Interpelacje i zapytania.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIV/157/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku - referuje Anna Sawirska, Kierownik PCPR.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie malborskim - referuje Sylwia Grabowska, Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej - referuje Sylwia Grabowska, Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - referuje Bartosz Murawski, Kierownik Referatu Organizacyjnego.

 13. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Malborskiego za I półrocze 2012 r. .

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku przez Powiat Malborski - Powiatowi Sztumskiemu - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012r. - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012r. - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012r. - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 20. Wolne wnioski i oświadczenia.

 21. Zamknięcie XVII Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie Sesja XVII.doc (DOC, 38KB) 2012-08-23 09:39:03 431 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 23-08-2012 09:36:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 22-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 23-08-2012 09:39:03