23.04.2018 godz. 14:00 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu odbędzie się w dniu 23.04.2018r. o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Malborku.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/238/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek stanowiących własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w Powiecie Malborskim - referuje Beata Zakrzewska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

  7. Informacja w sprawie oferty edukacyjnej szkół dla kandydatów do klasy I w nowym roku szkolnym - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

  8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

  9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie posiedzenia.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1868 z późn. zm.).

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu

Sławomir Zirra

Załączniki do pobrania

1 20_04_2018_07_55_13_23-04-2018 godz 14-00 Zawiadomienie - Komisja Edukacji.pdf (PDF, 74KB) 2018-04-20 07:55:13 12 razy
2 23-04-2018 godz 14-00 Zawiadomienie - Komisja Edukacji.pdf (PDF, 66KB) 2018-04-18 14:45:40 3 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 18-04-2018 14:45:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 18-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 20-04-2018 07:55:13