Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 25.04.2018r. godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) zwołuję

XXX Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 25 kwietnia (środa) 2018r. o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/238/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 8. Podjęcie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek stanowiących własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 9. Podjęcie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 10. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. o.o. w Malborku w roku 2017 oraz perspektywy jego rozwoju - referuje Paweł Chodyniak, prezes PCZ Sp. z o.o. w Malborku.

 11. Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2018 roku - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

 12. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 13. Podjęcie uchwały rady w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.

 14. Podjęcie uchwały rady w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w Powiecie Malborskim - referuje Beata Zakrzewska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 15. Podjęcie uchwały rady w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.06.2018 r. do 31.12.2018 r. - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

 16. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 17. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2018-2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 18. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Gminie Malbork - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 19. Podjęcie uchwały rady w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 20. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku w zakresie odpłatnej działalności placówki w dniu 27 marca 2018 roku - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 22. Wolne wnioski i oświadczenia.

 23. Zamknięcie XXX Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie - Sesja XXX 25-04-2018 godz 13-00.pdf (PDF, 94KB) 2018-04-18 14:36:45 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 18-04-2018 14:36:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 18-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 18-04-2018 14:37:18