Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.03.2018r. godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1868) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się
w dniu
28 marca (środa) 2018r. o godz. 13:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,
z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych, Komisji Rewizyjnej i Rady Powiatu w 2017 roku:

a) Komisji Gospodarki, Budżetu - referuje Jolanta Szczypior, przewodnicząca Komisji

b) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - referuje Sławomir Zirra, przewodniczący Komisji

c) Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Komisji

d) Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - referuje Andrzej Zakrzewski, przewodniczący Komisji

e) Komisji Rewizyjnej - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji

f) Rady Powiatu Malborskiego - referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady.

 1. Przedstawienie „Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu malborskiego za 2017 rok” - referuje Elżbieta Zybko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku.

 2. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Malborskiego w 2017 roku - referuje Michał Zapolski, Komendant Powiatowej Policji w Malborku.

 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku- referuje Mariusz Dzieciątek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

 4. Sprawozdanie i Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Malborku za 2017 rok - referuje Wojciech Szczerbiński, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku.

 5. Sprawozdanie z działalności Państwowej Straży Rybackiej w Malborku za 2017 rok - referuje Andrzej Bartmański, Komendant Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Malborku.

 6. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Malborskiego za 2017 rok - referuje Marek Wirkus, Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Malborskiego.

 7. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Malborskim w 2017 roku - referuje Joanna Reszka, dyrektor PUP w Malborku.

 8. Sprawozdanie z ustawowej realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w 2017 rok - referuje Ryszard Ślązak, przewodniczący Zespołu.

 9. Sprawozdanie z działalności pieczy zastępczej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 10. Podjęcie uchwały rady w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 11. Podjęcie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie malborskim na lata 2018 - 2020 - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 12. Podjęcie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2018 - 2020 w warunkach wolnościowych" - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 13. Podjęcie uchwały rady w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2018 - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 14. Podjęcie uchwały rady w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Malborskim na lata 2018-2020" - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 15. Podjęcie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 16. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004r. - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 17. Podjęcie uchwały rady w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku.

 18. Podjęcie uchwały rady w sprawie objęcia dodatkowych udziałów spółki Powiatu Malborskiego pod nazwą: „Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku” - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 19. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 20. Podjęcie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 21. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany WPF Powiatu Malborskiego na lata 2018 -2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 22. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego - referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady.

 23. Podjęcie uchwały rady w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego - referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady.

 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 25. Wolne wnioski i oświadczenia.

 26. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie XXIX Sesja RP 28.03.2018r godz 13-00.pdf (PDF, 94KB) 2018-03-21 12:47:33 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 21-03-2018 12:47:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 21-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 21-03-2018 12:49:49