28.03.2018 godz. 12:00 Komisja Gospodarki, Budżetu

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu, odbędzie się w dniu 28.03.2018r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Malborku.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Sprawozdanie z ustawowej realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w 2017 rok - referuje Ryszard Ślązak, przewodniczący Zespołu.

 4. Informacja o realizacji inwestycji oświatowych - referuje Rozalia Ćwirko-Godycka, dyrektor Wydziału Finansów dyrektora Wydziału RI.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2018 - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2005 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004r. - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 8. Sprawozdanie z działalności pieczy zastępczej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie powierzenia Gminie Nowy staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy - referuje Andrzej Szymański, dyrektor zarządu Dróg Powiatowych w Malborku.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie objęcia dodatkowych udziałów spółki Powiatu Malborskiego pod nazwą: „Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku” - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmiany WPF Powiatu Malborskiego na lata 2018 -2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 14. Sprawy różne.

 15. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1868).

 

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI GOSPODARKI, BUDŻETU

Jolanta Szczypior

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie Komisja Budżetowa 28.03.2018 godz 12-00.pdf (PDF, 77KB) 2018-03-21 12:43:52 44 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 21-03-2018 12:43:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 20-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 21-03-2018 12:45:34